Cilt: 12 Sayı : 4
Türkiye'de Subklinik Mastitisli Pırlak Koyunlardan İzole Edilen Stafilokoklarda Metisilin Direnç ve Panton-Valentine Lökosidin Genlerinin Prevalansı
Prevalence of Methicillin Resistance and Panton-Valentine Leukocidin Genes in Staphylococci Isolated from Pirlak Sheep with Subclinical Mastitis in Turkey
Esra ŞEKER,Erhan ÖZENÇ,Duygu BAKİ ACAR,Müesser YILMAZ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aires-de-Sousa M. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus among animals: current overview. Clin Microbiol Infect. 2017; 23: 373-380.
Esra ŞEKER,Erhan ÖZENÇ,Duygu BAKİ ACAR,Müesser YILMAZ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.