Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

EDİTÖRLER
 
Dr. Coşkun Can Aktan
Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği &
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Dilek Dileyici
Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Genel Direktörü &
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

YAYIN KURULU

Dr. Ahmet Burçin Yereli, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Çukurova Üniversitesi
Dr. Atilla Ugur, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Dilek Dileyici, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Metin Toprak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Özlem Özkıvrak, Trakya  Üniversitesi
Dr. Tekin Akdemir, Erciyes Üniversitesi