Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Dergisi, sosyal bilimler alanında altı ayda bir yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

2. Dergide, te’lif ve tercüme makale, kitap ve tez değerlendirmeleri, sadeleştirme vb., bilimsel çalışmalar yayınlanır.

3. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.

4. Dergide yayınlanacak yazılarda sayfa sınırı yoktur.

5. Türkçe makalelerde, ortalama 50 kelimeyi geçmemek üzere İngilizce ya da Arapça özet ve 5’ten az olmamak üzere anahtar kelimeler verilmelidir.

6. Makaleler, Türkçe ve İngilizce ya da Arapça özetleri ve anahtar kelimelerle birlikte, çeviri ve sadeleştirmeler orijinal metinleriyle ve Türkçe özetleriyle birlikte (scan edilmiş olarak) [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır veya info @hikmetyurdu.com e-postalarına ulaştırılmalıdır; çıktı göndermek isteyen yazarlar, 3 nüsha halinde nüshaların ikisinde yazar ismi silinmiş olarak ve 1 adet CD’ye kaydedilmiş olarak yazışma adresine postalayabilirler.

7. Yazıların şekil ve esas yönünden ön incelemesi editörler kurulunca yapılır; uygun görülenler hakemlere gönderilir; uygun görülmeyenler yazsı sahibine bildirilir.

8. Makaleler (çeviri ve sadeleştirmeler orijinal metinleriyle birlikte) en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin raporu doğrultusunda; a) hakemlerin her ikisi de yayımlanamaz raporu verdiği taktirde, durum yazara bildirilir; b) Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” şeklinde rapor vermişse, yazı yazara gönderilir ve düzeltmeleri yapması istenir; c) Hakemlerden biri “yayımlanabilir”, diğeri “yayımlanamaz” raporu vermişse, yazının yayınlanıp yayınlanmaması yayın kurulunun taktirindedir;

9. Herhangi bir yerde yayımlanmış bir yazı, bazı değişikliklerle birlikte dergiye gönderilmişse, yayın takdiri yayın kuruluna aittir.

10. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir. İzin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.

11. Dergiye gönderilecek yazılar: a) Microsoft Word formatında 12 punto karakterli ve 1,5 satır aralığıyla, sayfanın iki yanında 3,5’er cm., üst ve altından 4’er cm. boşluk bırakılarak yazılmalı; b) Dipnotlar sayfa altına Kitaplarda: Yazar adı, soyadı, eserin adı (bold olarak), basım yeri, yılı, sayfa numarası şeklinde; makalelerde: Yazar adı, soyadı, makale adı (tırnak içerisinde), yayınlandığı dergi (bold olarak), Yıl, Cilt, Sayı, sayfa numarası şeklinde, Çeviri eserler: Yazar adı, soyadı, kitabın orijinal adı (bold olarak), parantez içerisinde kitabın çeviride verilmiş olan adı, çeviren, basım yeri, yılı, sayfa numarası şeklinde gösterilmelidir.