Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Dergi hakkında bilgi.

Global Media Journal'a gönderilecek yazılar aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır: 
 
 
Yazılarda kaynak gösterimi APA tarzına göre yapılmalıdır.
Yazılar İngilizce veya Türkçe olmalıdır.
Gönderilen yazılarda bulunması gereken bilgiler:
(a) Yazı başlığı,
(b) Yazar adı,
(c) Akademik ünvanı, çalıştığı kurumun adı,
(d) Kısa özgeçmiş,
(e) Posta ve e-posta adresleri,
(f) Yazının kısa bir özeti,
(g) Varsa yazarın kişisel web sayfasına erişim adresi
Teslim edilecek yazılar, çizelgeleri ve varsa fotoğraflarıyla birlikte bilgisayar ortamında yayıma hazır hale getirilmiş olmalıdır.
Yazıların uzunluğu konusunda kesin bir sınırlama olmamasına karşın, 7000 sözcüğün ideal bir yazı uzunluğu olduğu var sayılıyor.
Yazarların yazılarında Türkçe'yi doğru biçimde kullanmaları ve yazılarını teslim etmeden önce dikkatli bir inceleme yapmaları beklenir.
Yazı Teslim Kuralları'na uymayan yazılar düzeltilmek üzere geri gönderilir.
Yazarlar, daha önce yayımlanmış bir malzeme (çizelge, grafik, fotoğraf, resim vb) kullanıyorlarsa, telif hakkı sahibinden izin almak zorundadırlar.
Yazarların, elektronik yayıncılığın sunduğu olanaklardan yararlanarak yazılarında yapılan göndermelere bağlantı vermeleri teşvik edilir.
Yazılar, doğrudan editöre ya da dosya editörüne e-posta aracılığıyla gönderilmelidir.
Yazılar, birbuçuk aralıklı olarak Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.
Dergiye gönderilecek yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.
Hakemli yazılar bölümüne gönderilecek yazılar kör okuma yöntemiyle üç hakem tarafından değerlendirilir. Hakem raporları doğrultusunda yazılar reddedilebilir veya yazarlardan bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.
Dergide yayımlanacak diğer yazılar (davetli yazı, lisansüstü çalışmaları, kitap eleştirileri vb.) editör ya da editörler tarafından değerlendirilir.