Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, disiplinlerarası bir yaklaşımla gençlik, spor, toplum, siyaset, ekonomi, istihdam ve gençlikle ilişkili kavramlarımerkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir.
 
Dergi; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanır. GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nin yayım dili Türkçe’dir. Bununla birlikte, yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır. 
 
Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nde yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir.
 
GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nde yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’ne aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da GENÇLİK ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ’ne ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir.