Cilt: 1 Sayı : 1
Kriyoprezervasyon Uygulanmış Balık Sperm Hücrelerinde DNA Hasarının Tespitinde Farklı Comet Analizi (Tek Hücre Jel Elektroforezi) Metotlarının Uygulanmaları
Applications of Different Comet Assay (the Single Cell Gel Eelectrophoresis) Methods for Detecting DNA Damage in Cryopreserved Fish Sperm
Burak Evren İnanan,Nazlı Yıldırım,Ekin Demirkaya

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Barbas JP, Mascarenhas RD ( 2009): Cryopreservation of domestic animal sperm cells. Cell Tissue Bank 10(1): 49-62.
Burak Evren İnanan,Nazlı Yıldırım,Ekin Demirkaya