Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Dergi, "uluslararası hakemli dergi" statüsüne uygun olarak, yılda "bahar" ve "güz" olmak üzere en az yılda iki kez yayımlanır. Editörün önerisi ve Yayın Kurulunun oy çokluğu ile "özel sayı" yayımlanabilir. Özel sayı, belirli bir konu üzerine "tematik" olabileceği gibi, Yayın Kurulunun uygun göreceği saygın bir isme ithafen de çıkartılabilir.2. Dergi'ye yayımlanması istemiyle gönderilen yazıların aşağıdaki özelliklerden en az birini taşıması gerekmektedir:

a. Özgün Çalışma: Dergi kapsamına giren alanlarda bilime bir yenilik getiren, daha önce ortaya konmuş savlara yanıt veren, yeni bir bakış açısı öneren, yeni belgeler ortaya koyan, kuramsal, sözel, sayısal ya da uygulamalı makalelerdir.

b. Derleme: Dergi kapsamına giren alanlarda, literatür taraması içeren,
karşılık tartışmaları ortaya koyan ve bunları eleştirerek bir sonuca ulaşan
makalelerdir.

c. Eleştiri: Daha önce yayımlanmış akademik bir makale ya da kitabı ele alan,
tanıtan, eleştiren; bunlarda yer alan savlara karşı sav üreten ve bilimsel
dayanak taşıyan makalelerdir.

d. Çeviri: Yabancı dilde yayımlanmış, uluslararası akademik literatürde özel
bir önem taşıyan ve daha önce dilimize çevrilmemiş makalelerin
çevirileridir.3. Dergi'de yayımlanmasına uygun görülen yazıların her türlü telif hakkı, tamamen Dergi'ye aittir. Dergi'ye yayımlanması için yazı gönderen yazar ya da yazarlar, peşinen her türlü telif hakkını Dergi'ye devretmiş olduklarını kabul ederler. Telif hakları karşılığında Dergi, yazarlara iki adet Dergi'yi ücretsiz olarak gönderir.4. Çeviri makalelerin yabancı dildeki özgün metinlerinin ve yazarın çeviri için izin verdiğini gösteren yazının Dergi'ye gönderilmesi gerekir. Çeviri makaleler de, telif makalelerde olduğu gibi hakem sürecine gönderilirler.5. Dergi'de yayımlanan makalelerde yeralan görüşler ve ifadeler, tamamen yazarların görüşleri olup, Dergi'nin resmi görüşü değildir. Yayımlandıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü hukuksal veya cezai sorumluluk, yazara ait olacaktır.6. Dergi'ye gönderilen yazıların bir adedi yazar isimleriyle, diğer üç adedi ise isimsiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazıcı çıktısı olan bu dört adet makaleye ek olarak, cd formatında kayıtlı olarak da çalışmanın gönderilmesi gerekmektedir. Sözkonusu cd kaydının Microsoft Windows ve Office 2003 formatında açılabilecek biçimde yapılmış olması gerekmektedir. Tablo, şekil, resim gibi görsel öğeler, makale metni içine ait oldukları yerde gömülü olarak bulunmalıdır. Bunlar, numaralandırılmalı ve her bir öğe için şekil altına başlık konulmalıdır.7. Dergi'nin yayın formatma uymak, yazarların sorumluluğundadır ve buna uymayan yazıları, Yayın Kurulu, düzeltilmek üzere yazara geri gönderir.