Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar dergisi 1964 yılından beri aylık olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Yazım dili Türkçe ve Yayın Kurulunun onay verdiği durumlarda İngilizcedir.

2. Finans - Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne  gönderilmiş olan makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Makaleler, yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergide yayınlanması kabul edilen veya yayınlanan yazı ve makalelerin yazılı ve elektronik ortamdaki tüm yayın hakları Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi’ne aittir.

3. Makaleler şekil ve içerik yönünden Dergi Editörü tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilmektedir. İçerik ve şekil açısından Dergi yayın formatına uymayan makaleler hakemlere gönderilmez ve bu durum yazar(lar)a bildirilir.

4. Makaleler, MS Word 2000 ve/veya üstü sürümlerde,11 punto, Times New Roman karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılır. Özetler 10 punto yazılmalıdır. Makale 1 nüsha çıktı olarak; M. Faysal GÖKALP Muğla Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Kötekli Kampusu MUĞLA, adresine gönderilmeli, ayrıca bilgisayar ortamındaki kaydı makale@ekonomikyorumlar.com.tr adresine mail olarak gönderilmelidir.

5. Makalenin başlığı ilk sayfanın başına kalın 14 punto, ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak sayfa ortalanarak yazılır. Başlıktan sonra 12 nk aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve elektronik posta (e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir.

6. Yazar adından sonra 12 nk boşluk bırakılarak 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet yazılır. Ardından İngilizce başlık ve yine 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce özet yazılır. Yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerin altında verilir. Anahtar kelimeler en az iki en çok 6 kelime olmalıdır.

7. Makale; tablo, şekil ve kaynaklar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.

8. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Parantez içindeki ifadeler şu sırayla yer almalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atfın yazarı belli değil ise, parantez içerisindeki ifadeler şu şekilde sıralanmalıdır; internet sitesinin kurumu, internet adresi, erişim yılı. Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir.

9. Yararlanılan kaynaklar, ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Kaynakça başlığı ortalanarak yazılmalıdır. Yazar soyadlarının gösteriminde tamamen büyük harf kullanılmalıdır ve yazar isimleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Kaynakça biçim kurallarına dair örnekler aşağıda sıralanmıştır:

Kitaplarda:
ACAR, Sadık; (2000), Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika, Dokuz Eylül Ün. Yayınları, İzmir.
CHANG, Ha-Joon; (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, Çev.: T. A. Onmuş, İletişim Yayınları, İstanbul.
SARNO, Lucio and Mark P. TAYLOR; (2003), The Economics of Exchange Rates, Second Edition, Cambridge University Pres, United Kingdom.

Makalelerde:
MARION, Nancy P.; (1999), “Some Parallels Between Currency and Banking Crises”, International Tax and Public Finance, 6(4), pp. 473-490.
BAŞ, Türker ve Kadir ARDIÇ; (2002), “The Impact of Age on The Job Satisfaction of Turkish Academicans”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), ss. 89-102.

Derlemelerde:
DAHLMAN, Carl J. and Richard NELSON; (1995), “Social Absorption Capability, National Innovation Systems and Economic Development”, Bon-Ho KOO and Dwight PERKINS (Ed.), Social Capability and Long Term Economic Growth, St. Martin Press, New York, pp. 82-122.
METHİBAY, Yaşar; (2003), Avrupa Birliğinde İhale Sistemi ve GATT İhale Kodu”, iç. Binnur ÇELİK ve Fatih SARAÇOĞLU (Ed.), Maliye Seçme Yazıları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni Geliştirme Vakfı Yayını, ss. 125-142.

İnternetten Alınan Kaynaklarda:
TİGREL, ALİ; “Timetable: What will Happen and When,” http://europa.eu.int/euro/html. 27.09.1999 ACEMOGLU, Daron and Simon JOHNSON; (2006), Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, http://www.nber.org/papers/w12269, 06.06.2006.

Not: Yabancı dilde yayınlanmış çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örneğin metin dili İngilizce olan bir çalışmada ‘ve’ bağlacı yerine ‘and’, ‘ss.’, kısaltması yerine ‘pp.’kullanılmalıdır.