Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FE Dergi

Dergi hakkında bilgi.

Yazıların uzunluğu 5000 - 7000 sözcük arasında olmalıdır.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Fe Dergi bütün yayın haklarına sahiptir.

Dergiye verilecek yazıların ilk değerlendirilmesi yayın kurulu tarafından yapılır. Kuruldan geçen yazılar iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının çıkmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yazarın hakem raporuna itirazı durumunda, ve bir olumlu bir olumsuz hakem görüşü gelmesi durumunda yazı yeni bir hakeme gönderilebilecektir. Hakem raporumuzun formatı için tıklayınız.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltinin en geç bir ay içinde yapılarak bize ulaştırılması gerekmektedir.

Yazı Biçimi

Yazı “ Word for Windows”un değişik versiyonlarında (Word 2.0-7.0), Apple Macintosh’ta hazırlanıyorsa Microsoft World’ün değişik versiyonlarında .doc uzantısı veya Openoffice ile kaydedilmiş olarak yollanmalıdır.

Yazının ana bölümlerinde 12 punto, sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 9 punto harf büyüklüğünün ve Times (New Roman) karakterinin kullanılması gerekmektedir. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama işaretlerinden sonra gelecektir.

Ana metinde iki satır aralığı kullanılmalıdır.

Paragraflar birbirine bitişik ve ilk satırı içeride, başlıklar küçük harfle ve numaralandılmamış olmalıdır.

İlk alt başlıklar 12 punto kalın harflerle ve sola bitişik, takip eden metin de ilk paragrafta sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

İkinci alt başlıklar 12 punto kalın harflerle, italik ve bir girinti içeride, takip eden metinin ilk satırı da aynı hizadan girintiyle başlamalıdır. Başlıktan önce bir, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Alıntılar da esas metin gibi 12 punto düz Tms New Roman olmalı, kısa ise metin içinde çift tırnağa alınmalı, 30 kelimeden uzunsa blok halinde bir tab içerde olmalıdır.

Yüzyıllar "on dokuzuncu yüzyıl" gibi yazıyla, 1950'ler, 1850'ler, "elliler" diye değil rakamla ve burada yazıldığı gibi kesmesiz ifade edilmelidir. 1945'te gibi ibareler burada olduğu gibi kesme işaretiyle belirtilmelidir. 100'den küçük sayılar harfle, büyük sayılar rakamla ifade edilmelidir.
Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce 150 kelime, 10 puntoluk iki öz bulunmalıdır. Her iki dilde de beş tane anahtar sözcük eklenmelidir.
Kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.
Kısaca makale Chicago Stil Elkitabı 15. versiyonun Belgesel-Not stilinde olmalıdır.

Yani:
Kitap- tek yazar
Sonnot olarak:
(ilk notta)
2. Victoria Stewart, Women’s Autobiography: War and Trauma (Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2003).
(ikinci notta)
Stewart, Women’s Autobiography, 5.
Kaynakçada:
Stewart, Victoria. Women’s Autobiography: War and Trauma (Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2003).

Kitap- çok yazar
Sonnot olarak:
(ilk notta)
1. Aksu Bora ve Asena Günal (ed.), 90'larda Türkiye'de Feminizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002).
(ikinci notta)
Bora ve Günal 90'larda Türkiye'de Feminizm.
Kaynakçada:
Bora, Aksu ve Asena Günal (ed.). 90'larda Türkiye'de Feminizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002).

Kitapta makale
Sonnot olarak:
(ilk notta)
1. Partha Chatterjee, "The Nationalist Resolution of the Women's Question," Recasting Women: Essays in Indian Colonial History ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1990), 250.
(ikinci notta)
Chatterjee, "The Nationalist Resolution," 5.
Kaynakçada:
Chatterjee, Partha. "The Nationalist Resolution of the Women's Question," Recasting Women: Essays in Indian Colonial History ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1990), 233-253.

Dergide makale
Sonnot olarak:
(ilk notta)
1. Gina Herring, "The Beguiled: Misogynyist Myth or Feminist Fable?" Literature Film Quarterly 26, no. 3 (1998): 216.
(ikinci notta)
Herring, "The Beguiled," 5.
Kaynakçada:
Herring, Gina. "The Beguiled: Misogynyist Myth or Feminist Fable?" Literature Film Quarterly 26, no. 3 (1998): 214-219.

Elektronik dergide makale
Sonnot olarak:
(ilk notta)
3. Elif Ekin Akşit, "Girls Walking as History Making," Immediacy , 3 no. 1 (2001). http://www.newschool.edu/mediastudies/immediacy/archives/01/memory2001/aksit/askit.htm
(ikinci notta)
Akşit, "Girls Walking as History Making," 5.
Kaynakçada:
Akşit, Elif Ekin. "Girls Walking as History Making," Immediacy , 3 no. 1 (2001). http://www.newschool.edu/mediastudies/immediacy/archives/01/memory2001/aksit/askit.htm

Gazete makalesi - yazarsız
Sonnot olarak:
(ilk notta)
1. Chicago Tribune, "Gun Injuries Take Financial Toll on Hospitals," sec. 1, February 24, 1994. Bakırköy Belediyesi Haberler, "44 yaşında Anne Olan Sakine Ertaş, “Sanki Rüyadayım”," 9 Mart 2008.
(ikinci notta)
Bakırköy Belediyesi, "44 yaşında Anne," 5.
Kaynakçada:
Chicago Tribune, "Gun Injuries Take Financial Toll on Hospitals," sec. 1, February 24, 1994.

Gazete makalesi - elektronik ortamdan
Sonnot olarak:
(ilk notta)
4. Arzu Çetik, Turan Gültekin ve Yavuz Kuşdemir, “Erdoğan: En Az Üç Çocuk Doğurun,” Hürriyet e-Gazetesi , 7 Mart 2008, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/8401981.asp?m=1
(ikinci notta)
Çetik ve arkadaşları, “En Az Üç Çocuk Doğurun.”
Kaynakçada:
Çetik, Arzu, Turan Gültekin ve Yavuz Kuşdemir, “Erdoğan: En Az Üç Çocuk Doğurun,” Hürriyet e-Gazetesi , 7 Mart 2008, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/8401981.asp?m=1