Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 16 - 20 2018-08-31
Klinoptilolit kuzularda giardiazis sağaltımına yönelik alternatif ve doğal bir çözüm olabilir mi?
Adnan AYAN,Deniz ALIÇ URAL,Serdar PAŞA,Songül ERDOĞAN,Hasan ERDOĞAN
42 261

Öz Amaç: Bu saha çalışması giardiasisli kuzularda oral yolla uygulanan klinoptilolitin etkinliğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntemler: Aydın ili sınırlarında yer alan özel bir işletmede ishal mevcut ve G. duodenalis ile doğal enfekte her iki cinsiyetten ve 23-56 günlük yaştaki 14 kuzu değerlendirildi. Tanı amacıyla ELISA prensibi ile çalışan hızlı tanısal test kitleri ile β-giardin Nested PCR yapıldı. Giardiazisli kuzular her grupta n=7 olarak rastgele I. gruba [1 g/kg dozda 10 gün oral yolla klinoptilolit uygulanırken] ya da II. gruba [ilaç uygulaması yapılmaksızın kontrol grubu] ayırıldı. Klinoptilolitin sağaltım etkinliği 0. ve 10. günlerde rektal yolla elde edilen dışkı örneklerinin mikroskobik muayenesiyle değerlendirildi. Bulgular: Kontrol ve sağaltım grupları arasında karşılaştırmalarda 10. günde klinoptilolit ile sağaltılan grupta kist atılımında % 97,2’lik azalma belirgindi (p 0˂0,05).  Sonuç: Giardiazisli kuzularda oral yolla 10 gün uygulanan klinoptilolitin kist atılımını etkin şekilde azalttığı ve antiparaziter etkinlik sağladığı görüldü.

Anahtar Kelimeler

Kuzu, giardiazis, klinoptilolit
Alıç Ural, D., Aysul, N., Gultekin, M. (2016). The Efficacy of Oral Administration of Clinoptilolite Against Naturally Occuring Giardiasis in Calves. Kocatepe Vet J, 9(4), 288-293. DOI: 10.5578/kvj.28122Alıç Ural, D., Erdoğan, H., Toplu, S., Ayan, A. (2017). Oğlaklarda Giardiazis Kontrolüne Yönelik Oral Klinoptilolit Uygulaması. Kocatepe Vet J, 10(3), 158-163. DOI:10.5578/kvj.57512Aloisio, F., Filippini, G., Antenucci, P., Lepri, E., Pezzotti, G., Cacciò, SM. (2006). Severe weight loss in lambs infected with Giardia duodenalis assemblage B. Vet Parasitol, 142(1-2), 154-158. DOI:10.1016/j.vetpar.2006.06.023Ayan, A., Ural, K., Aysul, N., Gültekin, M., Erdoğan, H., Balıkçı, C., Toplu, S., Toros, G. (2016). Natural Cyst Shedding in Calves Infected with Giardia duodenalis. JAVST, 1(1), 14-19.Caccio, S.M. (2015). Giardiasis: a zoonotic infection or not? In: Sing A (ed’s), Zoonoses-ınfections affecting humans and animals. New-York (NY), Springer, 821-848.Cacció, S.M., de Giacomo, M., Pozio, E. (2002). Sequence analysis of the β giardin gene and development of a PCR-RFLP assay to genotype Giardia duodenalis cysts from human faecal samples. Int J Parasitol, 32(8), 1023-1030. DOI:10.1016/S0020-7519(02)00068-1Ey, PL., Mansouri, M., Kulda, J., Nohynkova, E., Monis, P.T., Andrews, R.H., Mayrhofer, G. (1997). Genetic analysis of Giardia from hoofed farm animals reveals artiodactyls-specific and potentially zoonotic genotypes. J Eukaryot Microbiol, 44(6), 625-635. Geurden, T., Thomas, P., Casaert, S., Vercruysse, J., Claerebout, E. (2008). Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium and Giardia in lambs and goat kids in Belgium. Vet Parasitol, 155(1-2), 142-145. DOI:10.1016/j.vetpar.2008.05.002Geurden, T., Vercruysse, J., Claerebout, E. (2010). Is Giardia a signifcant pathogen in production animals? Exp Parasitol, 124(1), 98-106. DOI:10.1016/j.exppara.2009.03.001
Birincil Dil tr
Konular Veteriner Hekimlik
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-6564-3416Yazar: Adnan AYAN (Sorumlu Yazar)Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim DalıÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2659-3495Yazar: Deniz ALIÇ URAL Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan ÇiftliğiÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-4957-9263Yazar: Serdar PAŞA Kurum: Adnan Menders Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim DalıÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-7833-5519Yazar: Songül ERDOĞAN Kurum: Adnan Menders Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim DalıÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-5141-5108Yazar: Hasan ERDOĞAN Kurum: Adnan Menders Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim DalıÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2018


Makalenin Yazarları
Adnan AYAN
Deniz ALIÇ URAL
Serdar PAŞA
Songül ERDOĞAN
Hasan ERDOĞAN