Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Dergi hakkında bilgi.

1. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik yayın organı olan Erciyes İletişim Dergisi, iletişim bilimleri başta olmak üzere, diğer sosyal bilimler alanlarındaki her türlü inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların da yer aldığı akademik bir dergidir.
2. Erciyes İletişim, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.
3. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla kabul edilir. Ayrıca, yazının kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir.
4. Makalelerin yayınlanabilmesi için tayin edilecek hakemlerden en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:
a. Araştırma yöntemi,
b. İlgi çekiciliği, orijinalliği ve güncelliği,
c. Konu bütünlüğü,
d. Fikir ve düşünce üretimine sahip oluşu,
e. Bilimsel özgünlüğü,
6. İlgili bilim dalının terminolojisine hakimiyeti
f. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaların görülmesi,
g. Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği,
h. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
ı. Alanına sağladığı katkı,
i. Dil hakimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık,
5. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, yaygın olarak kullanılan diğer dillerde yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
6. Dergiye verilen yazıların, dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir. Yayın Kurulu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.
7. Yazılar CD ile birlikte 3 nüsha olarak editöre teslim edilir. Nüshaların sadece birinde yazar/yazarların adları verilir, diğer 2 nüsha ise ad belirtilmeden teslim edilir. CD üzerinde kullanılan program ve dosya adı açıkça belirtilmelidir. Çevirilerin, hakeme gönderilmek üzere orijinal metinleri de gönderilir.
8. Metin belli bir plan dahilinde; Başlık, Özet (Abstract), Anahtar Sözcükler (Key Words), Giriş (sorun sunumu- amaç-önem), Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça şeklinde verilmelidir.
9. Hakemlerin düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir kararı verdiği yazılar, hakem önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenir, makaleler bir adet çıktısı ve CD ile birlikte editöre teslim edilir.
10. Her sayının hakemleri, derginin danışma kurulundan olabileceği gibi alanında uzman öğretim üyeleri arasından belirlenecek isimlerden oluşur.
11. Hakemlerden olumsuz rapor alan yazılar yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez.
12. Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Erciyes İletişim Dergisine göndermekle, telif haklarını E.Ü. İletişim Fakültesi Akademik Dergisi’ne devretmiş sayılırlar.
13. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve kaynak gösterilmeden aktarılamaz.
14. Dergide yayınlanacak yazılar, telif, tercüme ve kitap tanıtımları, yazarlarının unvanlarına göre adları esas alınarak alfabetik olarak dizilir.
15. Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
16. Yazarlara bir adet dergi ücretsiz verilir, ayrıca telif ücreti ödenmez.