Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Electronic Journal of Education Sciences

Dergi hakkında bilgi.

 1. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi sadece “Eğitim Bilimleri” ve “Alan Eğitimi” alanlarında yayın kabul etmektedir.
 2. Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir.
 3. Yayınlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.
 4. Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.
 5. Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır.
 6. Hakem yada editör tarafından düzeltme istenmeyen yazıların kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir.
 7. İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir.
 8. Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.): Word 6.0/2003 veya üstü programında Times New Roman 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı(Öz ve Abstract 10 punto). Marj ayarları: üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, Paragraflar arası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk.
 9. Çalışmanın başına, yaklaşık 150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce Öz ve Anahtar kelimeler Yazılmalıdır.
 10. Makalelerdeki alıntılar ve kaynak oluşturma, APA (American Psychological Association) sistemine göre düzenlenmelidir. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisine makale gönderen yazar; istenen tüm kişisel bilgilerini yazmalıdır.
 11. Dergide yayınlanan makalelerde ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Maka bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 12. Dergide yayınlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (www.ejedus.org), cilt, sayı, yıl biçiminde yapılması önerilir.
 13. Yayınlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
 14. Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.