Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 1996'dan bu yana yılda iki defa yayınlanan ve hakemli bir dergi olan Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi sosyal bilimler, felsefe, bilim tarihi, sanat, tarih ve edebiyat alanlarında, özgün nitelikli ve disiplinlerarası karakteri ağır basan telif makaleler, araştırma notları, kitap değerlendirmeleri, sempozyum, konferans ve panel tanıtımları, Arapça ve Osmanlıca metin neşirleri türünden yazılar yayınlar.
Yazıların yayınına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir ve yayınlanmayan yazılar iade edilmez.
Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
Tercih edilen dil Türkçe olmakla birlikte diğer dillerdeki makalelere de yer verilir.
Makaleler 10.000, kitap değerlendirmeleri ve diğer tanıtımlar ise 1.500 kelimeyi geçmemelidir.
Yayınlanması talebiyle gönderilecek yazılarda www.divandergisi.com/kurallar.aspx adresinde yer alan kaynak gösterim kurallarının uygulanmış olması gerekmektedir.Makalelerle birlikte 200 kelimeyi geçmeyen ve beş adet anahtar kelime içeren Türkçe ve İngilizce özet gönderilmelidir.
Yazıları yayınlanan müelliflere telif ücreti ödenir ve 30 adet ayrı basım gönderilir.
Başvurular elektronik posta yoluyla divandergisi@yahoo.com adresine yapılır.