Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/about/submissions#authorGuidelines