Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

  1. Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisine gönderilecek olan yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.

 

  1. Gönderilen yazılar çift hakem tarafından değerlendirilip, en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayınlanır.

 

  1. Makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarlarına aittir. Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi’ne mal edilemezler.
  1. Yazarlar, yazılarını adres, telefon ve e-posta bilgilerini ekleyerek e-posta yolu ile civilacademy@gmail.com adresine gönderebilirler.

 

  1. Çalışmalar A4 boyutunda geniş kenarlıklı ve çift satır aralıklı olarak, 12 punto ve Times New Roman yazı formatında sunulmalıdır.

 

  1. Makalelerde özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır (İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilde). 

 

  1. Alıntılar, referans olarak belirtilmelidir. Yazıda tartışılan her alıntı sırasıyla “Notlar, Kaynakça veya Bibliyografi” başlığı altında verilmelidir.
  1. Atıflar (referanslar) çalışmanın sonunda alfabetik olarak sıralanmalıdır. Alıntılar kaynakta bakılması gereken yeri gösteren bir notla birlikte bulunmalıdır. Atıflar listesinde, bütün bilgi atıfla aynı dilde verilmelidir.

 

Bir sosyal bilimler dergisi olarak Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi, siyaset bilimi, iktisat, sosyoloji, antropoloji, kültürel çalışmalar, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işletme, organizasyonlar, halk bilimi, tarih, din, edebiyat ve dil bilimi, psikoloji, felsefe, iletişim ve medya araştırmaları, kadın çalışmaları gibi konularda makalelere yer vermektedir.

Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanması talebiyle gelen çalışmalar,

         Hem İngilizce hem Türkçe olabilir.

         Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.

         Çalışmaların ilk sayfasında;

         Başlık,

        Yazarların ve (varsa) bağlı olunan kurumların adları,

         Yazarların adresi, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresi,

        Özet bulunmalıdır (Tercihen İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilde).         

         Çalışmalar A4 boyutunda geniş kenarlıklı ve çift satır aralıklı olarak, 12 punto ve Times New Roman yazı formatında sunulmalıdır.

         Şemalar ve tablolar art arda numaralandırılmalıdır.

         Alıntılar, referans olarak belirtilmelidir. Yazıda tartışılan her alıntı sırasıyla “Notlar, Kaynakça veya Bibliyografi” başlığı altında verilmelidir.

         Metinde içinde atıf, yazarın soyadı, yayının tarihi ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

         Eğer yazarın soyadı metinde geçiyorsa yayımlanma tarihi ve sayfa numarası parantez içine yazılmalıdır. Örnek:  “Crozier (1964: 34)…”, “ Akkaya (2007: 73–76 )…”

         Eğer yazarın soyadı metinde geçmiyorsa, parantez içinde hem yazarın soyadı, hem yayının yayımlanma tarihi hem de sayfa numarası yazılmalıdır. Eğer birden fazla yayına atıf varsa, yazar soyisimleri alfabetik sırayla yer almalı ve soyisimler birbirlerinden noktalı virgülle ayrılmalıdır.  Örnek:“…(Mintzberg, 1983: 58;  Preffer and Slancık, 1978: 76)…”

         Eğer bir yayın ikiden fazla yazar tarafından yayımlanmışsa, ilk yazarın soyadı ‘ve diğerleri” ifadesi ve sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: “…(Christen ve diğerleri, 1985: 57)…”

Kitaplar:

Makaleler:

Kitaptan Bölümler:

Çeviriler:

Ansiklopedik Bilgiler:

İnternet kaynakları:

http://www.britannica.com/ebc/article–9037183

Gioia, D.A., Brass, D.J. ve Sims, H.P., Jr. “The Creative Use of Short-Cycle Video-Tape Technology: From Single Student to Large Lecture Learning”. 8. Geleneksel Organizesel Davranış Öğretimi Konferansı. Boston, Massachusetts, Haziran 1981.