Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 
 
Yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’ne devredilmiş sayılır.  <ol style="&quot;color:" rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" tahoma,="" verdana,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" "="">
 • Dergiye gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilmektedir.
 • Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a hakem raporuyla birlikte bildirilmektedir.
 • Makalenin ilk sayfasında; Türkçe-İngilizce başlık, özet (abstract), anahtar sözcükler (Keywords), uygun alanlar için JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması ile yazar(lar)ın unvansız ad-soyadı ve görev yaptığı kurum belirtilir. Yazar/lar'dan bağlantı kurulabilecek olan kişinin elektronik posta adresi, bu kişinin adına dipnot yapılarak, “Sorumlu Yazar” olarak belirtilmelidir. Aynı dipnota diğer yazarın e-posta adresi de eklenmelidir. İngilizce makalelerde "Address for Correspondence" başlığı ile verilmelidir.
 • Gönderilen makalede, 100-120 kelimeyi geçmeyecek İngilizce özet (Abstract), İngilizce başlık ve Türkçe özet (Özet) yer almalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Anahtar kelimeler (Keywords) İngilizce ve Türkçe olarak belirtilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır. Özet kısmında bir (1) satır aralığında 10 punto büyüklüğünde yazı kullanılmalı ve ilk sayfadan taşmamalıdır.
 • Tüm metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12 nk boşluk verilmiş, başlıklar hariç tüm metin soldan girintili yapılmış olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları soldan ve sağdan 4,5 cm, atlan ve üstten 5 cm olmalıdır.
 • Gönderilen yazılar 1,5 satır aralıklı, tablo ve şekillerle birlikte en çok 30 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 12 puntoda (Times New Roman) ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında hakemlere gönderilmeden yazar/lar'a iade edilir.
 • Tüm başlıklar kalın (bold), sola yaslı (girintisiz) ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar 1., 1.1, 1.1.1 şeklinde numaralandırılmalıdır.
 • Dipnotlar, grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır. Tüm şekiller ve grafikler sıra numarasıyla (Şekil1: ) şekil veya grafiğin altında; tablolar ise yine numaralanarak (Tablo 1: ) tablonun üzerinde isimlendirilmiş olmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler sayfayı ortalamış, başlıklar bold ve yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Grafik ve tabloların altındaki notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır.
 • Gönderilen makalelerde alan uygunsa (özellikle iktisat, maliye ve işletme konularında) mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; Q11) en az bir, en fazla üç adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları için http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html adresinden yararlanılabilir.
 • Tüm yazılar; Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan "The Publication Manual of the American Psychological Association (5th Edition), 2001" isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Bu kaynak genelde üniversite kütüphanelerinde kolaylıkla bulunabilen bir materyaldir ve yazım kuralları ile ilgili çok sayıda örnek bulunmaktadır.
 • Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların Soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Örneğin: Akça (2002)...; Akça (2002, s. 182)...; Erdem (2001, ss. 182-186)...; Erdem ve Çetin’e (2000) göre...; Çelik, Özer ve Cinoğlu (2004)...gibi. APA atıf formatına uygun olarak, atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur: Arıpınar, Yıldırım, Koç, Çetin ve Cinoğlu (1992, ss. 154-198). Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda ilk yazarın ismi ile birlikte "vd." ifadesi kullanılır: Arıpınar vd. (1992, ss. 154-198). Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise; atıf, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonrasında Özer vd. (2005, ss. 154-198) olarak verilmelidir. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. Örneğin: ...(Camcı, Erdem ve Akça, 2007; Cinoğlu ve ark., 1996; Özer, 2004; Yıldırım, 2000).
 • Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Türkçe metinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "s." veya "ss." kullanılmalıdır. Örneğin: Koç (2010, s. 154)...; Turan (2009, ss. 98-102).
 • Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.
 • Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için TDK'nın web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr . Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe'de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.
 • Dergide özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayınlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopya da, yazar/lar'ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.
 • Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne aittir.
 • Dergiye makale sunum ücreti bulunmamaktadır.
 • Dergiye gönderilen yazılar, iade edilmez.