Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Dergi hakkında bilgi.

MAKALE VERECEK YAZARLARIN DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR   

1-  Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yayın haklarına ÇALIŞMA ve TOPLUM sahip olur. 

 

2-  Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, yabancı dilde yazılar da yayınlanabilir.

 

3- Yazılar, bilgisayar disketine kaydedilmiş olarak yayın koordinatörünün ve derginin adresine veya e-mail adresine gönderilmelidir.

 

4- Dergiye verilecek yazıların ilk değerlendirmesi yayın kurulu tarafından yapılır ve değerlendirmeden sonra yazı hakemlere gönderilir. Ancak yayın kurulu tarafından davet edilmiş yazılar hakem kuruluna gönderilmeden yayınlanır.

 

5-  Kullanılan bilgisayar PC ile uyumlu olmalıdır. PC’de kullanılan programlar Microsaft Word veya Macintosh bilgisayarında ise, Microsoft Word, Rag Time, Ready Set Go, Design Studyo olmalıdır.

Metinler A4 kağıda, 2 aralıklı olarak, 12 punto harflerle, Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 

6- Yazı dili ne olursa olsun, yazının başına 150 sözcüğü geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet ile 5 kelimeyi geçmeyen anahtar kelimeler eklenmelidir.

 

7- Değerlendirmeyi kolaylaştırmak amacıyla ayrı bir kapak sayfası hazırlanmalıdır. Bu sayfada makalenin başlığı, yazarın ismi, ünvanı, bağlı olduğu kurumun adı, posta adresi, telefon ve faks numarası, e-mail adresi bilgileri bulunmalıdır. Yazının ilk sayfasında yazarın kimliği ile ilgili bilgiler bulunmamalı, sadece yazının başlığı ve Türkçe ve İngilizce özetleri yer almalıdır.

 

8-  Çalışmanın sonunda kullanılan kaynaklar belirtildiği şekilde verilmeli, dipnot kullanılması halinde yazar, tarih, kitap adı, yayınevi, basım yeri sırası izlenmelidir. Kitap isimleri ve dergi isimleri italik olarak yazılmalı, kitaplarda bölümler ve dergilerde makaleler tek tırnak içinde verilmelidir. İlk kullanımda yazarın tam adı (ilk ve soyadı) verilmelidir. Yalnızca ilk adın baş harfi de tercihe göre kullanılabilir. Dipnotta önce yazarın ilk adı, sonra soyadı yazılmalı, kaynakça listelemesi yapılırken ise önce soyadı, sonra ilk ad sıralaması izlenmelidir. Dipnotlarda Latince kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Başka dillerde kısaltmalar kullanılabilir. Gerekli görüldüğü hallerde yabancı dillerde yazılmış eserlerin Türkçe’si parantez içinde verilebilir. 

      Örnek:
      Boratav, Korkut. (1989); Türkiye İktisat Tarihi (1908-1985), Gerçek Yayınevi, İstanbul, ss. 11-12
     Giddens, A. (1996); The nation-State and Violence, Politiy Press, Oxford

9- Tablolar, şekiller ve varsa ekler içlerinde numaralanmalı ve başlık verilmelidir.

YAYIN KURULU