Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (BJSS)

Dergi hakkında bilgi.

Makaleler, Türkçe ya da İngilizce yazılabilir. Makale, kaynakça dahil 5,000-7,000 kelime arasında olmalı ve derginin internet sitesinde yer alan bağlantı üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir. Makaleyle birlikte, makalenin temel konusunu ve başlıca hipotezlerini yansıtan 200 kelimelik bir Türkçe özet, 800 kelimelik İngilizce geniş özet ve makaleyi tanımlayan beş anahtar kelime gerekmektedir. Makaleler Word-Office programı aracılığıyla, Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.

Yazarlar makalenin sonuna kısa bir özgeçmiş ve iletişim detaylarını eklemelidir.

Bütün tablo ve şekillerin bir numarası ve / başlığı alt yazısı olmalı; kaynak kullanılmış ise parantez içindeşekil altına yazılmalıdır. Tablo ve şekiller metin içinde numaralarıyla birlikte (ör. Tablo 3’de görüldüğü gibi…) verilmelidir.

 

Kaynakça gösterimi

Yazarlar, referans verirken APA ( Amerikan Psikologlar Derneği, American Psychological Association) formatınıkullanmalıdır. APA ve Purdue Üniversitesi OWL internet sitelerinden derlenen temel bilgiler aşağıdaki gibidir. Detaylar içinhttp://www.apastyle.org/index.aspx vehttp://owl.english.purdue.edu/owl/ siteleri ziyaret edilebilir.

Metin İçi Alıntılar

Tek Yazarlı Eser: Jones’a göre (1998), “…..” (s. 199) / İfade ettiği üzere, “…..” (Jones, 1998, s. 199).

Aynı Yazara Ait Aynı Tarihli Eserler: Bendt’in araştırmasına göre (1981a) …..

İki Yazarlı Eser: Wegener ve Petty’nin araştırmaları(1994) bunu destekliyor / (Wegener & Petty, 1994)

Üç Yazarlı Eser: (Kernis, Cornell ve Harlow, 1993) / müteakip referanslarda (Kernis ve ark. 1993)

Dört veya Daha Fazla Yazarlı Eser: Harris ve ark. (2001) ortaya koyduğu üzere... / (Harris ve ark., 2001)

Bilinmeyen Yazar: (“APA’yı kullanmak,” 2001).

Kurumsal Yazar: Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre (2000)

İlk referans: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000) / İkincide: (MADD, 2000)

Aynı Parantezde İki Eser: (Berndt, 2002; Harlow, 1983)

Aynı Soyadlı İki Yazar: (E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

Dolaylı Alıntılama: Johnson iddia etmiştir ki...(akt. Smith, 2003, s. 102).

Kişisel Görüşme: (E. Robbins, kişisel görüşme, Ocak 4, 2001)

Yeniden Basılan Eser: Freud (1923/1961).

Elektronik Eserler: Kenneth (2000) çalışmalarında şu sonuca varmıştır.

Bilinmeyen Yazar ve Tarih: (“Tutoring and APA,” t.y.).

Sayfa Numarası Olmayan Elektronik Eserler: (Hall, 2001, para. 5)

Uzun Alıntılar: 40 kelimeden fazla bir alıntıyapılıyorsa, alıntıdaki cümleler blok olarak normal paragraf cümlelerinin başlangıcı hizasından başlatılarak verilir. Bu durumda tırnak işareti kullanılmaz.

Jones’un (1998) araştırması şu sonuca varmıştır:

Akademik çalışmalarda American Psychological Association (APA) kullanımında yaşanan tecrübelerin bazıları oldukça sorunlu olmuştur. Öğrenciler, özellikle ilk alıntılama çabalarında APA formatınıkullanmada sıkıntı yaşamışlardır. Karşılaşılan bu zorluk, öğrencilerin APA el kitabını satın almamış olmaları veya öğretmenlerinden konu hakkında yardım istememeleri ile ilişkilendirilebilir. (s. 199)

Kaynakça

Tek YazarlıEser: Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

İki YazarlıEser: Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.

Üç-AltıYazarlı Eser: Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T.,& Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Altı veya Daha Fazla Yazarlı Eser: Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Bilinmeyen Yazar: Merriam-Webster's collegiate dictionary (10. basım).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Kurumsal Yazar: Organization of American Historians (2005)

AynıYazarın İki veya Daha Fazla Eseri:

Kissinger, H. (1994)

Kissinger, H. (2000)

Berndt, T. J. (1999). Friends’ influence on students’ adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.

Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends’ influence on adolescents’ adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6, 629-654.

Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43.

Aynı Yazara Ait Aynı Tarihli Eserler:

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Kitaplar için Temel Format: Yazar Soyadı, İsminin Başharfi. (Basım Yılı). Kitabın İsmi. Basım yeri (şehir, eyalet kısaltması): Basımevi.

Derleme Kitap: Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Der.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Yazarı/Yazarlarıolan Derleme Kitap: Plath, S. (2000). The unabridged journals K.V. Kukil, (Der.). New York, NY: Anchor.

Çeviri Kitap: Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Çev.). New York, NY: Dover. (Orjinal eser tarihi 1814).

Birinci Baskıdan Başka Bir Basım: Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5. basım). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Derleme Kitapta Makale veya Bölüm: Yazar Soyadı, İsminin Başharfi. (Basım Yılı). Bölümün Başlığı. İçinde Editör İsim Başharfi. Soyadı (Der.), Kitap İsmi (ss. Bölüme ait sayfa aralığı). Basım yeri (şehir, eyalet kısaltması): Basımevi.

Çok Ciltli Kitap: Wiener, P. (Der.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York, NY: Scribner’s.

Ciltli Dergide Makale: Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Ciltli ve Sayılı Dergide Makale: Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13.

Magazin Dergisinde Makale: Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

Gazete Makalesi: Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 1A, 2A.

Ansiklopedi Maddesi: Bergmann, P. G. (1993). Relativity. The new encyclopedia britannica içinde (Cilt. 26, ss. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.

İkincil Kaynakta Adı Geçen Çalışma: Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.

BasılmışTez: Soyadı, Adın Başharfi. (Yıl). Tez başlığı. (Master/doktora tezi). Erişilen Veritabanınınİsmi (varsa) (Erişim numarası)

BasılmamışTez: Soyadı, Adın Başharfi. (Yıl). Tez başlığı. (Basılmamış master/doktora tezi). Kurum İsmi, Yer.

Resmi Belge: National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Dernek veya Kuruluş Raporu: American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of patients with eating disorders (2. basım). Washington, DC: Author.

Konferans Bildiri Kitapçığı: Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL ‘95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Elektronik Dergide Yer Alan, DOI Numarası Olan Makale: Soyadı, Adın Başharfi. (Basım yılı).Makalenin adı. Dergi adı, cilt numarası, sayfa aralığı.doi:0000000/000000000000

Elektronik Dergide Yer Alan, DOI Numarası Olmayan Makale: Soyadı, Adın Başharfi. (Basım yılı).Makalenin adı. Dergi adı, cilt numarası. Erişim adresi http://www.journalhomepage.com/full/url/

Elektronik Gazete Makalesi : Soyadı, Adın Başharfi. (Yıl, Ay Gün). Makale başlığı. Gazete Başlığı. Erişim adresihttp://www.someaddress.com/full/url/

Elektronik Kitap: Davis, J. (1988). Familiar birdsongs of the Northwest. Erişim adresihttp://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0

Bir Web Dökümanından veya Elektronik Kitaptan Bir Bölüm: Soyadı, Adın Başharfi. (Basım yılı).Makalenin adı. Kitabın veya Dökümanın Adı İçinde (Bölüm veya kısım numarası).Erişim adresi http://www.someaddress.com/full/url/

Elektronik Ansiklopedi ve Sözlükler: Feminism. Encyclopædia Britannica online içinde. Erişim adresihttp://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism

Periyodik Olmayan Elektronik Döküman, İnternet Sayfası veya Raporu: Soyadı, Adın Başharfi. (Basım yılı).Dökümanın ismi. Erişim adresi http://Web adresi