Cilt: 1 Sayı : 1
Çocuk İstismarı- İhmali Vakalarıyla Karşılaşan Hemşirelerin Görüş ve Uygulamaları
Opinions and practices of the nurses facing with cases of child abuse- neglect: Pilot Study
Canan KAŞ GÜNER,Hafize Özge YAVUZ,Zeynep DÖRTBUDAK

61 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

1. Arıkan D, Yaman S, Çelebioğlu A. Çocuk İstismarı ve İhmali konusunda Hemşirelerin Bilgileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 3(2): 29-35.
Canan KAŞ GÜNER,Hafize Özge YAVUZ,Zeynep DÖRTBUDAK