Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilge Strateji

Dergi hakkında bilgi.

 

2-Makale dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. 

 
3-Makale; yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması, dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı, çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi gibi noktalarda tutarlı olmalıdır.
 
4-Makale 4.000 kelimeden az olmamalıdır.
 
5-Makale ile birlikte 100 kelimeyi aşmayan özeti (Türkçe ve İngilizce olarak) ve yazar hakkında 5-6 satırlık bilgi notu da gönderilmelidir.
 
6-Makale, Times New Roman formatında 11 puntoda ve 1,15 satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar için Times New Roman formatında 10 punto kullanılmalıdır.
 
7-Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak metne uygun kısa ve açık ifadeli olmalı; başlık ve alt başlıklar   
Örnek:
 
Örnek:
         Kitabın dipnot olarak gösterimi;
Uluslararası İlişkileri Anlamak, (Çev.) Arzu Oyacıoğlu, Yayın Odası, İstanbul, 2006, s. 43.
 
· Yücel Bozdağlıoğlu, “Yapılandırmacı Yaklaşım (Konstrüktivizm)”,