Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Yolu

Dergi hakkında bilgi.

 

I. Genel Kurallar
 1. Yazılar, yazarın tüm tanıtıcı bilgilerini (unvan, kurum, haberleşme adresi, telefon, belgegeçer) içeren bir dilekçe ile basılı ve elektronik ortamda (CD veya e.mail) olmak üzere Enstitüye ulaştırılmalıdır.
 • Dergiye gönderilen yazılar, Editörler Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir ve hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına,/ düzeltme istenmesine/geri çevrilmesine karar verilir.
 • Dergide yayımlanan yazıdan 50 adet tıpkıbasım ve 2 adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir.
 • Makale başlığı kısa ve açık olmalı, büyük harflerle 14 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.
 • Yazarın ismi başlıktan sonra üç satır boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde koyu ve sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazarın adresi *, ** vs. biçiminde dipnot olarak ve kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.
 • Yazar isminden sonra iki satır boşluk bırakılarak 10 punto büyüklüğünde “ÖZET:” kelimesi ortalanmış olarak yazılmalıdır. Özetten sonra bir satır boşluk bırakılarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin ana noktalarını belirten özeti yazılmalıdır. Özetten sonra bir satır boşluk bırakılarak satır başı yapılmadan “Anahtar Kelimeler:” ve devamına virgülle ayrılmış en fazla 6 tane anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak koyu ve ortalanmış şekilde makalenin İngilizce başlığı yazılmalıdır ve bir satır boşluk bırakıldıktan sonra Türkçe özet ve anahtar kelimelere benzer şekilde “ABSTRACT:” ve “Key Words:” kısımları yazılmalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde benzer işlemlerin tersi yapılır.
 • Makaleler birinci hamur A4 kağıdına dört kenardan da 2.5 cm boşluk bırakılarak Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı yazılmalıdır. Paragrafın ilk satır girintisi 1,5 cm; paragraf aralarındaki boşluklar ise  1, 5 satır aralığı olmalıdır.
 • Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve yalnız ilk harfleri büyük yazılmalı, alt başlıklar hiyerarşik bir yapı izlenerek oluşturulmalı ve tek biçimlilik sağlanmalıdır.
 • Dipnotlar aynı sayfa altında aşağıdaki formatta verilmelidir.
Örnek 1) Temuçin Faik Ertan, Kadrocular ve Kadro Hareketi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994, s. 241.
 
Örnek 3)  Ertan, a.g.e., s.245.
 • Ekler, makalenin sonunda verilmeli ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer almalıdır