Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye ve Dünyada  eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerin, deneme/derleme  ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Senede iki defa yayımlanması planlanmıştır. Makaleler Türkçe, Almanca, Fransızca ve  İngilizce olarak verilebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir  yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması  gerekmektedir.

Hakemler  tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade  edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim  Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Yazım  Esasları:

  • Makaleler yalnızca elektronik olarak efdergi@ibu.edu.tr adresine gönderilmelidir.
  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen makaleler önce amaç, konu, içerik, genel yayım ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden Yayın Kurulunca incelenir. Uygun bulunmayan makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir.
  • Yayımlanmasının olanaklı olduğuna karar verilen makaleler, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, Hakem Kurulunun konu alanıyla ilgili en az üç üyesinin görüşüne sunulur. Bir makalenin dergide yer alabilmesi için  Hakem kurulunun konu alanı ile ilgili en az iki üyesi tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekmektedir.
  • Dergide yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır.

Yazım Kuralları

Makaleler, ISO B5 (özel boyut: 17,6x25,01 mm) sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üstten 3 cm, alttan 2,2 cm, saoldan ve sağdan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Metin uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir.

Makale şablonuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kaynaklar          

Kaynakların  yazımında American Psychological Association (APA) yayım kılavuzundaki kurallar  uygulanır.

Kaynakların yazımı ile ilgili kurallara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.