TÜRKİYE’DE IBDP (ULUSLAR ARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI) VE COĞRAFYA İÇERİĞİ

Öz Sınırların giderek ortadan kalktığı, kültür ve toplumların birbirleri ile çok daha fazla iletişim halinde olduğu günümüz dünyasında, küreselleşme dediğimiz bu değişim, dünyamızda yaşayan insanları da küresel birer vatandaş olmaya yönlendirmektedir. Küresel vatandaşlığın gereği olarak insanlar eğitim alanında da yaşadıkları dünyanın imkânlarından daha nitelikli yararlanabilmek adına bir arayış içerisindedir. Bu arayış neticesinde, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde ortak olarak uygulanan, uluslar arası nitelikte eğitim organizasyonları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde bu bağlamda uygulanan uluslar arası programlar oldukça yenidir. Bu uluslar arası programlardan biri olan Uluslar Arası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) ülkemizde 16 yıldır uygulanmakta olan ve eğitim camiasında çok fazla bilinmeyen bir programdır. Bu araştırmada IBDP’nin ne olduğu ve ülkemizdeki uygulaması ele alınarak coğrafya ders içeriği ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmamızda eğitimcilere, gerek uluslar arası eğitim, gerekse bu bağlamda coğrafyanın uluslar arası eğitimdeki yeri ile ilgili farklı bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir.

Kaynakça

Balay, R. 2004, “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt 37, sayı 2, s.61–82, Ankara.

Demirel, Ö.1996. “Eğitimde Yeni Arayışlar”, Yeni Türkiye, sayı 7, s. 47–52, Ankara.

DPT, 1995, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996–2000), DPT Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Fraser, S. E. , Brickman, W.W. 1968, “A History of International and Comparative Education: Nineteenth Century Documents”, Glencoe, Newyork

Gedikoğlu, T. 2005 “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, silt 1, sayı 1,s. 66–80, Mersin.

Gunesch, K. 2004, “Education for cosmopolitism? Cosmopolitanism as a personal cultural identity model for and within international education”, Journal of Research in International Education, sayı 3, s.251–275, Londra

Gültekin, M., Anagün, S. 2006 “Avrupa Birli¤inin E¤itimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Aç›s›ndan Türk E¤itim Sisteminin Durumu” Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 2, s.145- 170, Eskişehir.

Hayden, M.C. , Thompson, J. J. 1995, “International Schools and International Education: A relationship reviewed”, Oxford Review of Education, sayı 21(3), s.327–345, Londra.

Hill, I. 2005, “IBO partnerships: Influencing the quality of international education”, International School Journal, sayı 24(2), s.32–39.

Hill, I. 2007, “International Education as Developed by the International Baccalaureate Organization”., in: M. Hayden, J. Levy and J. J. Thompson, eds. The SAGE handbook of research in international education, Sage Publications, s.25–37, Londra.

Huse´n, T. , Postlethwaite, T.N. 1985, The International Encyclopaedia of Education, Oxford: Pergamon, Londra

IBO, 2005, “Diploma Programme Geography”, International Baccalaureate Organization, Wiltshire.

International Baccalaureate Organization. 2007, Diploma Programme: academic honesty, International Baccalaureate Organization, Geneva.

James, K. 2005, “International education: The concept, and its relationship to intercultural education”, Journal of Research in International Education, sayı 4, s.313, Londra

Leach, R. J. 1969, International Schools and their Role in the Field of International Education, Oxford: Pergamon, Londra

McDonald, R. 2002, “International school governance: board renewal and the pathway to bold vision”, in M.C. Hayden and J.J. Thompson (eds) International Education in Practice, s.197– 207, Kogan Page, Londra

McKenzie, M. 1998, “Going, going, gone . . . global!”, in M.C. Hayden and J.J. Thompson (eds) International Education: Principles and Practice, s.242–252, Kogan Page, Londra

Onur, J. 2008, “A study of the effects on teaching methods and teaching styles of converging national and international curricula at The Koç School – İstanbul”, Doktora Tezi, University of Bath Department of Education, Bath

Peterson, A. 1987, Schools across Frontiers: the Story of the International Baccalaureate and the United World Colleges, Open Court, İllinois.

Rizvi, F. 2000, “International education and the production of global İmagination”, in N.C. Burbles and C.A. Torres (eds) Globalization and Education: Critical Perspectives, s.205– 225, Routledges, Londra.

Toulmin, S. 1999, “The ambiguities of globalization”, Futures, sayı 31, s.905–912, Londra.

Walker, G. 1998, “Home sweet home: a study, through fictional literature, of disoriented children and the significance of home”, in M.C. Hayden and J.J. Thompson (eds) International Education: Principles and Practice, s. 11–27, Kogan Page, Londra.

Walker, G. 2002, “To Educate the Nations: Reflections on an International Education”, John Catt Educational Ltd., Saxmundham

Wilkinson, D. 1998, “International education: a question of Access”, in M.C. Hayden and J.J. Thompson (eds) International Education: Principles and Practice, s. 227-234, Kogan Page, Londra.

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8str.pdf, DPT, 2000, Uzun vadeli stratejiler ve VIII. beş yıllık kalkınma planı 2001–2005, Son erişim 15. 11. 2010.

www.ibo.org, IBO (International Baccalaureate Organisation), Son erişim 25.11.2010.

www.dogakoleji.com, Doğa Okulları, Son erişim 25.11.2010