Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumbilim perspektifinden afeti düşünmek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Lefke Avrupa Üniversitesi1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Disasters are important erisisfor modern political systems and administrativemechanisms, requiring a rapid and accurate response. In this sense, every disaster is atest of legitimacy for the State and the governing elites. At the same time, all disastersare re-interpreted, even redesigned at individual or at group level, thus transformed intodifferent social realities. Redefining the incident according to their own needs orpurposes, As in the case of Marmara earthquakes of 1999 (Turkey), actors may try toexpand their action margin on the public sphere, to gain legitimacy or to strengthentheir legitimacy and to take advantage of the erisis situation in order to express their.political demands. The aim of this article is to illustrate how a disaster may have politicaland social usages, by studying the Turkish context of post-August 17, 1999 and thediscourses in the Turkish press.

Özet İngilizce :

Afetler modern siyasal sistemler ve idari mekanizmalara için hızla ve doğruyöntemlerle tepki verilmesi gereken krizlerdir. Bu anlamda her felaket devletin veyönetsel seçkinlerin meşruluğunun sınanmasıdır. Aynı zamanda her afet, birey ya dagrup düzeyinde yeniden yorumlanan, hatta kurgulanan toplumsal gerçeklikleredönüşür. Aktörler, gereksinimleri ya da amaçları doğrultusunda olayı yenidentanımlayarak 1999 Marmara Depremleri (Türkiye) örneğinde olduğu gibi kamusalalanda hareket alanlarını genişletmek, meşruluk kazanmak ya da meşruluklarını sağlamlaştırmak, siyasal taleplerini dile getirmek için, kriz ortamından yararlanmak isteyebilirler. Bu çalışmada afetin siyasal ve toplumsalolarak nasıl kullanım gôrebileceğini 17 Ağustos 1999 depremleri sonrası Türkiye bağlamını ve Türk basınındaki söylemleri inceleyerek örneklemeye çalışacağız.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :