Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of pre-reading activities in efl classes on students’ reading comprehension

Yazarlar :
Yazar kurumları :
The European University of Lefke1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

This research aimed at investigating the place of pre-reading activities in upper-intermediate level ELT first year students’ reading comprehension at the European University of Lefke in the spring semester of the 2008-2009 academic year.To reach this aim, the researcher collected relevant data through pre-test, post-test, students’ interviews, and teachers’ interviews. The researcher observed that the majority of the students, particularly the Turkish-speaking students, have comprehension problems in reading in the target language among the English Language Teaching (ELT) Department the first year students, due to the lack or disregarding pre-reading activities before the actual reading phase. Therefore, the researcher applied various pre-reading activities in the experimental group, whereas he did not make any pre-reading activities in the control group. Thus, the effect of pre-reading activities on students’ performance was assessed with two tests: the pre-test and the post-test. Besides, the researcher applied interviews given to both the teachers and the students to see how teachers and students view the use of pre-reading activities. The results of analysis of data demonstrated that both the teachers and the students like the use of pre-reading activities, help them to better comprehend the reading text, and they think that teachers’ using pre-reading activities in the classroom activates their background knowledge about the topic of the text. As long as the students are exposed to appropriate pre-reading activities, they have the opportunity to better comprehend the reading tasks.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, 2008-2009 Akademik Yılı Bahar döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf, orta üstü seviyesi öğrencileri arasında, ön okuma etkinliklerinin okuduklarını anlamaya yönelik etkilerini araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için araştırmacı, araştırmaya ilişkin verileri, iki kısa sınav sonucundan (pre-test ve post-test) ve öğrenci ve öğretmenlere verilen anket sonuçlarının dönütlerinden elde etmiştir. Araştırmacı, LAÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun, özellikle de ana dili Türkçe olan öğrencilerin, okuduğunu anlamaya yönelik sorunlar yaşadığını ve bu sorunların sebebi olarak ön okuma etkinliklerinin azlığı olduğunu veya göz ardı edilmiş olduğunu gözlemiştir. Bundan dolayı, araştırmacı, deney grubunda çeşitli ön okuma etkinliklerine yer verirken kontrol grubunda bu etkinliklere yer vermemiştir. Böylece ön okuma etkinliklerinin aracılığı ile öğrencilerin okuduğunu anlama oranının nasıl etkilendiği, uygulanan iki adet (ön test ve son test) sınavla ölçülmüştür. Ayrıca, hem öğrencilere hem öğretmenlere uygulanan anketle, öğretmen ve öğrencilerin ön okuma etkinliklerine karşı tutumları araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen verilerin sonuçları, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin ön okuma etkinliklerinin kullanımını sevdikleri, ön okuma etkinliklerinin, öğrencilerin okuma metinlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğu, öğretmenlerin sınıf içerisinde ön okuma etkinlikleri kullanmaları halinde öğrencilerin konuyla ilgili alt yapısal bilgilerinin canlandığı ve uygun ön okuma etkinliklerine taabi tutuldukları sürece öğrencilerin, okuduklarını göstermiştir. 

 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :