Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sorumluluk uygulamalarında yakinsama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Lefke Avrupa Üniversitesi1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Social responsibility applications that used to be shaped according to the needs and demands of the societies within the national borders gained a dijferent dimension by the globalization. International investment opportunities increasing at an unprecedented rate along with globalization have made the companies unquestionably the most important actors of both the social and economic lives. Globalization also caused issues like human rights, labor standards, environment and anti-corruption the common areas of concern for humanity which resulted in higher expectations and demands of society from. companies. Globalization has broadened the meaning and the scope of social responsibility for companies. In this respect, the United Nations has determined the principles to guide companies to fulfill their social responsibilities. This initiative which consists of ten basic principles is called as "The Global Compact." The Global Compact is the explanation of social responsibility at global scale. In this study, the concept of social responsibility and the Global Compact that is an evaluated form of social responsibility is analyzed. The study also discusses the possible effects of convergence at social responsibility applications that will be experienced as a result of adoption of the Global Compact principles.

Özet İngilizce :

Daha önceleri genelde ulusal sınırlar içinde her toplumun kendine özgü istek, beklenti ve kültür özellikleri çerçevesinde şekillenen sosyal sorumluluk uygulamaları küreselleş-meyle birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Küreselleşme sonucu benzeri daha önce görülmemiş şekilde artan uluslararası yatırım imkanları şirketleri sosyal ve ekonomik hayatımızın en önemli aktörleri haline getirmiştir. Bu, küreselleşmeyle birlikte tüm insanlığın ortak sorunu haline gelen çevre, insan hakları, çalışan hakları, eğitim, yolsuzluk gibi konulardaşirketlere yeni sorumluluklar yüklemiş, toplumsal beklenti ve isteklerin artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla küreselleşme sosyal sorumluluk kavramının anlam ve kapsamını da genişletmiştir. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler, şirketlerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinde kendilerine rehberlik edecek ilkeleri belirlemiştir. "Küresel İlkeler" (Global Compact) adıyla anılan bu girişim sosyal sorumluluğu n uluslararası boyutta ifadesidir. Küresel ilkeler aynı zamanda tüm şirketlerin sosyal sorumluluk çabalarını aynı pernsipler çerçevesindeyürütebilmeleri amaçlayan bir yakınsama (convergence), birleştirme, aynılaştırma,  çabasının bir sonucudur. Çalışma, sorumluluk kavramını ve bu kavramlarm evriminin bir sonucu olarak gelişen küresel ilkeleri incelemekte, ayrıca küresel ilkelerin şirketler tarafindan benimsenmesinin doğal bir sonucu olarak sosyal sorumluluk uygulamada yaşanacak yakınsama ile bunun muhtemel etkileri tartışılacaktır.

 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :