Yıl 2019, Cilt: 33 Sayı : 3 Sayfalar 199 - 206 2020-02-06
RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVEL AND PARAOXONASE 1 ENZYME ACTIVITY
D vitamini düzeyi ile paraoksonaz 1 enzim aktivitesi arasındaki ilişki
Özge DOKUZLAR,Mehmet CALAN,Ali Rıza ŞİŞMAN,Sinem Burcu KOCAER,Fırat BAYRAKTAR
13 261

Objective: Vitamin D deficiency has a negative effect on lipid metabolism and increases cardiovascular risk. Paraoxonase-1 (PON1) enzyme activity is one of the determinants of high-density lipoprotein (HDL) activity. The aim of this study was to investigate whether vitamin D level and PON1 activity are related. Material and Method: 200 healthy individuals between 18-50 years of age with similar demographic characteristics were included. Individuals included in the study were divided into four groups as vitamin D levels: sufficient (>30 ng/dL), mild-moderate deficiency (20-30 ng/dL), deficiency (10-20 ng/dL) and severe deficiency (<10 ng/dL). PON1 enzyme activity of these four groups was compared. Plasma PON1 enzyme activity was measured by ELISA. Results: Of the individuals included to this study, 132 were female and 68 were male. PON1 enzyme activity did not show any statistically significant difference between these 4 groups. There was not any relationship between PON1 enzyme activity and other parameters. Conclusion: There was no relationship between vitamin D levels and PON1 enzyme activity.
Amaç: D vitamini eksikliği lipid metabolizması üzerine olumsuz etki oluşturmakta ve kardiyovasküler riski artırmaktadır. Paraoksonaz-1 (PON1) enzim aktivitesi, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) aktivitesini belirleyen faktörlerden birisidir. Bu araştırmada, D vitamin düzeyi ile PON1 aktivitesi arasında ilişkili olup olmadığının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 18-50 yaş arası, benzer demografik özelliklere sahip 200 sağlıklı birey alındı. Araştırmaya dahil edilen bireyler serum 25(OH)D vitamini düzeyine göre D vitamini düzeyi normal (>30 ng/dL), D vitamin eksikliği olan (20-30 ng/dL), D vitamin yetmezliği olan (10-20 ng/dL) ve derin D vitamin yetmezliği olan (<10 ng/dL) bireyler olarak 4 gruba ayrıldı. Bu dört grup arasında PON1 enzim aktivitesi düzeyi karşılaştırıldı. Plazma PON1 enzim aktivitesi ELISA yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Araştırmamıza dahil olan bireylerin 132’si kadın ve 68’i erkek idi. PON1 enzim aktivitesi 4 grup arasında istatistiksel anlamlı bir fark oluşturmadı. Ayrıca PON1 enzim aktivitesi ile diğer parametreler arasında da herhangi bir ilişki saptanmadı. Sonuç: D vitamini düzeyi ile PON1 enzim aktivitesi arasında bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler

1. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007;357(3):266–81.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi 6 Şubat 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0001-7079-9696Yazar: Özge DOKUZLAR Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, GERİATRİ ANABİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-5614-0710Yazar: Mehmet CALAN Kurum: İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji KliniğiÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-9266-0844Yazar: Ali Rıza ŞİŞMAN Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-5481-0776Yazar: Sinem Burcu KOCAER Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, ROMATOLOJİ BİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-7800-2530Yazar: Fırat BAYRAKTAR (Sorumlu Yazar)Kurum: ENDOKRİN VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALIÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Şubat 2020


Makalenin Yazarları
Özge DOKUZLAR
Mehmet CALAN
Ali Rıza ŞİŞMAN
Sinem Burcu KOCAER
Fırat BAYRAKTAR