Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Quality assurance or assuring quality: the experience of turkish higher education on bologna process and qa

Yazarlar :
Yazar kurumları :
European University of Lefke1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

This paper explores the rising importance of QA in HE contexts, and briefly examines the factors driving its development and relationship to the context of globalised HE. This paper draws attention to some of the rhetoric of QA in HE in global contexts, analysing the assumptions behind QA as well as the reasons behind the urgent introduction of QA into the HE context. Furthermore, it also examines the policy context and the policy drivers behind the development of QA in HE contexts. Moreover, this paper analyses the massification and globalisation of HE, and explores the impact of the Bologna Process on QA. This paper explores the introduction and influences of the QA process in Turkish HE, which provides a good example of policy transfer and highlights the challenges of transferring a UK-specific QA framework to a Turkish national context. In addition to the influences of the Bologna Process, this paper also highlights the effects of QA implementation in Turkish HE. This paper concludes the experience as; harmonization and standardization of educational activities via QA has presumably led to more diversity and heterogeneity across nations. 

Özet İngilizce :

Bu çalısma yükseköğretimde günden güne daha da önem kazanan kalite denetleme konusunu ele almakta ve küresel yükseköğretim bağlamında kalite denetleme olgusunun gelisimini etkileyen faktörleri incelemektedir. Bu makale aynı zamanda kalite denetlemenin altında yatan varsayımlar ve kalite denetleme olgusunun yükseköğretim alanına acil olarak yerlestirilmesi gerekliliğinin sebeplerini analiz ederek küresel bağlamda yükseköğretimde kalite denetlemesi ile ilgili retoriklere dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra, yükseköğretimde kalite denetlemenin gelisimi arkasında yer alan politikalar ve bu politikaları yürütenlerle ilgili konular da ele alınmıstır. Aynı, zamanda, yükseköğretimin küresellesmesi ve kitlesellesmesi de çalısmanın kapsamı içerisinde olup Bolonya Sürecinin kalite denetleme üzerindeki etkileri de incelenmektedir. Çalısma ayrıca ilgili politikaların aktarımına ve Đngiltere’ye has bir kalite denetleme sisteminin Türk sistemine aktarılması sürecinde karsılasılan zorluklara iyi bir örnek teskil eden kalite denetleme sürecinin Türk yükseköğretimine girmesi ve sistem üzerindeki etkilerini de incelemektedir. Çalısma, Bolonya sürecinin etkilerinin yanı sıra kalite denetleme sisteminin Türk yükseköğretiminde uygulanmasının etkilerine de değinmektedir. Çalısma, bu süreçten edinilen tecrübeyi su sekilde özetler: kalite denetleme yoluyla eğitsel aktivitelerin uyumlulastırılması ve standardizasyonu tüm Türk eğitim sistemine daha fazla çesitlilik ve heterojenlik sağlamıstır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :