Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Local leadership as a personal characteristic: a comparison of two turkish mayors

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin University1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Recent developments on Western local governments indicate both the strengthening of local executive as well as the popularisation of participatory mechanisms. In other words, personal and collective dimensions of local authorities are simultaneously highlighted. In this article, these two aspects of the Turkish local politics are examined in a comparative discussion of two cities where local agenda 21 process was initiated. In trying to explain the performance gap between these two cities with regards to the outputs of this process, their mayors are compared in three different dimensions: personal background, political experience and international relations. The paper concludes on the importance of local leaders concerning the success of participatory mechanisms. 

Özet İngilizce :

Batılı yerel yönetimlere dair güncel gelişmeler hem yerel yürütmenin güçlenişine hem de katılmcı mekanizmaların yaygınlaşmasına işaret eder. Başka bir deyişle, yerel idarelerin kişisel ve kollektif boyutları birlikte öne çıkarılmaktadır. Bu makalede, Türk yerel siyasetinin bu iki boyutu, Yerel Gündem 21 sürecinin başlatıldığı iki ayrı kentin karşılaştırmalı incelemesi çerçevesinde incelenecektir. Bu sürecin sonuçları arasındaki başarı farkını açıklama çabası içinde, bu kentlerin belediye başkanları üç ayrı boyuttta karşılaştırılacaktır: kişisel geçmişleri, siyasi hayatları ve uluslararası ilişkileri. Makale yerel liderlerin katılımcı mekanizmaların başarısı üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna varır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :