Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kibris sorunu paradoksunda görsel kültür ortakliği ve iki toplum

Yazarlar :
Yazar kurumları :
European University of Lefke1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

The term of visuality spread a wide academic inquiry. It comes before historical and also mental activity alignment. It is added to perception and emotional processes. Nowadays, in visual art and visual anthropology areas; systematic, abstract, and result oriented methodological structure of the textual readings, are among the topics of discussion of the concept of visualization. Because the visual culture can’t be defined in a systematic perspective.Concepts like symbols, heroes, rituals, social values are all forms of expressions in a country’s unwritten culture. They are formatted in visual culture. Visual culture is an organism which lives like a culture concept. It takes shape around a country’s ethnic and religious identity. Also changes with physical geography, climate and experience of living together.It is externalisation of written and unwritten culture. It is very important to know the answer of whether it is extension or externalization of the objects, thar are visuals and Visual Culture which is composed of visual things. This is why the partnership focused on the fiction of visual culture in the article. The importance of the two visual memory joint venture of the two communities of different ethnic groups and \\ or the difference in having a decisive effect within the framework of the paradox is due to the solution of the Cyprus Problem. Finding can be reached at the end of the article; Thus the partnership of two different ethnic groups, or differences in visual memory of the two communities, is important in the frame of the paradox of the solutionry of the Cyprus Problem. After a compromise solution in Cyprus will take place as a result of a common life experience, integrate their visual memory of the Turkish and Greek Cypriots, but the existence of the partnership might be possible. 

Özet İngilizce :

Görsellik kavramı geniş bir akademik sorgu yelpazesine yayılmaktadır. Hem tarihsel hem de zihinsel etkinlik sıralamasında düşünceden önce gelir. Algı ve duygulanım süreçlerine eklenir. Günümüzde görsel sanatlar ve görsel antropoloji alanlarında; metinsel okumaların sistematik, soyut ve sonuç odaklı metodolojik yapısı görsellik kavramının tartışma konuları arasındadır. Çünkü görsel kültür sistematik bir bakış açısıyla tanımlanamaz. Semboller, kahramanlar, ritüeller, toplumsal değerler gibi kavramlar her toplumun sözsüz kültüründe var olan ifade biçimleridir. Görsel kültür tanımını da biçimlendirirler. Görsel kültür aynı kültür kavramı gibi yaşayan bir organizmadır. Her toplumun dini ve etnik kimliği çerçevesinde şekillenir. Aynı zamanda coğrafyaya, iklime, uzun zaman birlikte yaşama deneyime göre de değişip dönüşebilir. Yazılı ve sözlü kültür düşüncenin dışsallaştırılmasıdır. Yaşamımızda önemli yer kaplayan görüntüler ve görsel nesnelerin içini doldurduğu Görsel Kültür’ün neyin uzantısı veya neyin dışsallaşması olduğu sorusunun yanıtı önemlidir. Makalenin görsel kültür ortaklığı üzerinde yoğunlaşmış kurgusu bu nedenledir. Önemi ise; iki farklı etnik gruba ait iki toplumun görsel bellek ortaklığı ve\\veya farklılığı, Kıbrıs Sorununun çözüm paradoksu çerçevesindeki belirleyici bir etki olmasından kaynaklanmaktadır. Makalenin sonunda ulaşılan bulgu; Kıbrıs’ta bir uzlaşma sonucu gerçekleşecek çözüm sonrası ortak yaşam deneyiminin içselleştirilebilmesi ise ancak Kıbrıslı Türk ve Rumların görsel bellek ortaklığının varlığıyla olası olabildiğidir. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :