Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı : 3 Sayfalar 657 - 662 2010-10-01
Evaluation of Shear Bond Strengths of Recycled Brackets With Different Orthodontic Adhesives
Yeniden Kazanılmış Braketlerin Bağlanma Kuvvetlerinin Farklı Yapıştırıcılar ile Değerlendirilmesi
Çağrı TÜRKÖZ,Çağrı ULUSOY,Deniz GENCER
21 261

Recycled brackets are oftenly used during orthodontic therapy. Shear bond strength SBS values of recycled brackets bonded with different adhesives were evaluated in this study. Thirty freshly extracted, caries free maxillary premolars were used in this study. Brackets were bonded to teeth using Transbond XT orthodontic adhesive than SBS values were evaluated with a Universal testing machine.Residual adhesives on brackets were cleaned with a sandblaster using 50 µm aluminium oxide powder. Residual adhesives on teeth were also cleaned and than 3 groups were formed as 10 teeth per group. Recycled brackets were bonded to teeth with Transbond XT, resin modified glass ionomer cement and Clearfil Protect Bond respectively in each group. SBS values were again evaluated with a Universal testing machine.All the groups’ mean SBS values were found to be within the clinical acceptable range and highest mean SBS value was found as 12,92±1,81 MPa in Clearfil Protect Bond group
Ortodontik tedavi sırasında kopan veya yerinin değiştirilmesi gereken braketlerin geri dönüşüm işlemi ile yeniden kazandırılması yöntemine, maliyet ve zaman kaybının önüne geçmek amacıyla sıklıkla başvurulmaktadır. Bu çalışmada, yeniden kazanılan braketlerin değişik yapıştırıcılarla bağlanma kuvvetleri incelenmiştir.Çalışmada, ortodontik tedavi amacıyla yeni çekilmiş 30 çürüksüz maksiller premolar diş kullanılmıştır. Bu dişlere Transbond XT ortodontik yapıştırıcı kullanılarak braketler yapıştırılmış ve daha sonra bilgisayar destekli Universal test cihazı kullanılarak bağlanma kuvvetleri ölçülmüştür. Kopan braketlerin üzerindeki artık kompozit, 50 µm’ lik alüminyum oksit tozu püskürten bir kumlama cihazı ile temizlenmiştir.Dişlerin üzerindeki kompozitler temizlendikten sonra 10’ ar dişlik 3 grup oluşturulmuş ve gruplardaki dişlere sırasıyla Transbond XT, tek aşamalı rezin modifiye cam iyonomer siman RMCIS ve Clearfil Protect Bond kullanılarak braketler yapıştırılmıştır. Braketlerin bağlanma kuvvetleri yine Universal test cihazı ile ölçülmüştür.Yeni braketlere Transbond XT ve yeniden kazanılmış braketlere Transbond XT, RMCIS ve Clearfil Protect Bond uygulandığında elde edilen bağlanma değerlerinin tüm gruplar için klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu bulunmuştur. En yüksek ortalama bağlanma kuvveti 12,92±1,81 MPa’ lık değer ile Clearfil Protect Bond grubunda ölçülmüştür

Anahtar Kelimeler

Linklater R.A., Gordon P.H. An ex vivo study
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2010
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Çağrı TÜRKÖZ
Çağrı ULUSOY
Deniz GENCER