Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değer artırıcı harcamalarda amortismanın muhasebeleştirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ardahan Üniversitesi1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi Usul Kanunu'nun 313. maddesinde, "Đsletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, asınmaya veya kıymetten düsmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269′uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefrusat, demirbas ve sinema filmlerinin maliyeti amortisman yoluyla gider yazılarak itfa edilir." hükümleri bulunmaktadır. girmesinden sonra da olusabilmektedir. Bu maliyetlerle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'nun 272. maddesinde "Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dısında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genisletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir." hükmü yer almaktadır. Muhasebe uygulayıcıları bahsi geçen değer artırıcı islemlerin muhasebelestirilmesinde zaman zaman hatalı islemler yapmaktadır. Çalısmamızın birinci bölümünde amortisman hakkında kısa bilgi verilmis ikinci bölümünde ise çalısmamızın asıl konusu olan değer artırıcı harcamalara değinilmistir. Son bölümde ise değer artırıcı harcamalara ait amortisman ayırma islemleri ile bu islemlere ait hatalı ve doğru muhasebe uygulamalarına yer verilmistir.

Özet İngilizce :

According to Tax Procedure Law code 313, the real estates that have been used more than a year in operation and exposed to abrasion, depreciation also in accordance with code 269 includes the provision of the economic assets such as real estate valued, equipments and intangible assets, tools, implements, furnishings, fixtures and motion picture films are charged to expense through depreciation costs. Notwithstanding the provisions of the law on tax procedures, each of the asset backed cost doesn't occur. Some costs may occur after the introduction of fixed assets. In relation to these costs, Tax Procedure Law code 272 includes the provision of "outside of the normal maintenance repair and cleaning costs, in order to expand the assets of electricity generation and distribution in real estates or increase the economic value of the real estate's continuously, the expenses are added to the cost of electricity generation and distribution assets. Accounting practitioners make incorrect operations from time to time about the mentioned accounting of the value increasing transactions. At the first part of our study short information has been presented about amortization and at the second part of our study, the main subject of this work value increasing expenditures have been mentioned. At the last part we give details about amortization procedures that belong to value increasing expenditures and some faulty and correct accounting practices related to these procedures.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :