Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The rule of law through international criminal justice mechanisms

Yazar kurumları :
GREECE1
Görüntülenme :
262
DOI :
Özet Türkçe :

The rule of law requires that States set up a fair and expeditious legal system and prosecute persons accused of crimes. In international law, and particularly in post-conflict situations, the rule of law is materialised through the establishment of international criminal tribunals, hybrid courts, truth commissions and by the exercise of universal jurisdiction by the community of nations. This has only been achieved in recent years and the success of any of these judicial institutions must be measured not only by reference to the number of persons it has prosecuted but also on the basis of whether it has influenced or enhanced the development of the local legal system. From a methodological point of view hybrid tribunals are more appropriate to bring about this dual result because they are part of the local legal system and local judges participate therein. However, as is the case with all international tribunals all the relevant actors wish to exercise some degree of control over their operations and so each institution must ultimately be judged on its deliverable results.

Özet İngilizce :

Hukukun üstünlüğü; devletlerin adil ve düzenli bir hukuk sistemi kurmasını ve suç isnat edilmiş kişileri yargılamasını gerektirir. Uluslararası hukukta ve özellikle ihtilaf sonrası durumlarda; uluslararası ceza mahkemeleri, karma mahkemeler, gerçek komisyonları kurarak ve milletler topluluğu tarafından evrensel yargının uygulanmasıyla hukukun üstünlüğü materyalize olur. Bu sadece son yıllarda başarılmıştır ve bu yargı kurumlarından herhangi birinin başarısı, sadece cezai takibat açtığı kişilerin sayısını referans göstererek ölçülmemeli aynı zamanda yerel hukuk sisteminin gelişmesini etkiyip etkilemediğine ve değerini artırıp artırmadığına dayanarak ölçülmelidir. Metodolojik bakış açısına göre; karma mahkemeler bu ikili sonucu meydana getirmek için daha uygundur çünkü onlar yerel hukuk sisteminin bir parçasıdır ve yerel hakimler orada katılım göstermektedir. Ancak, tüm uluslararası mahkemelerle olduğu gibi, tüm ilgili aktörler çalışmalarında kontrol derecesini uygulamak istemektedirler ve böylece her kurum nihai olarak teslim edilebilir sonuçlarıyla ilgili yargılanmalıdır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :