Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The independency of the judiciary and separation of power: evaluation of the new structure of the high council in the light of the jurisprudence of the ecthr and international documents

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adalet Bakanlığı1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Courts‟ independence and impartiality constitutes a precondition that fair trial be the essential basis of rule of law. The judiciary is one branch of the state power. Judiciary is guardian of the rule of law and guarantee against abuse of power by other branches of state. In terms of the separation of power, composition of the High Council for the Judiciary is an important element for guaranteeing the independence of the judiciary. The international trend in this respect is to establish independent body for the governance of the judiciary. There is no unique system of appointment across the Europe. There is immense diversity across the Europe. The most appropriate system for safeguarding the independency of judiciary is setting up a high council holding constitutional guarantees for its structure, authorities and independence and which is responsible for appointment and assignment and disciplinary sanctions of judiciary. This article will analysis the question of to what extent is the separation of power at the apex of Turkish existing and forthcoming system of the HCJP (by efficient separation of judicial powers from executive and legislator pertinent to independency and impartiality of court) compatible with standards of the ECtHR, international documents and practices of the EU Member States.

Özet İngilizce :

Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı hukuk devleti ilkesinin temel bir unsurunu teşkil eden adil yargılama ilkesinin bir ön şartıdır. Yargı devlet erklerinden biridir ve devletin diğer erkleri tarafından kullanılan yetkilere karşı hukuk devleti ilkesinin güvencesi ve koruyucusudur. Erkleri ayrımı bakımından Yüksek Kurulun oluşumu yargı bağımsızlığının güvence altına alınması için önemli bir unsurdur. Bu çerçevede yargının yönetimi için uluslararası trend bağımsız bir yapının kurulmasıdır. Avrupa da Yüksek Kurulun oluşumu bakımından tek model bir sistem yoktur. Bu anlamda Avrupa da çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Yargının bağımsızlığını korumak için en uygun sistem oluşumu, yetkileri ve bağımsızlığı açısından anayasal güvencelerin sağlandığı bağımsız ve hâkimlerin atanması, yetkilerinin dağılımı ve disiplin cezalarıyla ilgili yetkileri elinde bulunduran bir Kurulun oluşturulmasıdır. Bu makalede güçler ayrılığı ilkesi bakımından Yüksek Kurulun mevcut ve yeni Kabul edilen sistemi bakımından AİHM içtihatları, uluslararası belgeler ve AB üyesi ülke uygulama standartları ile uygunluk arz etmektedir sorusunun analizi yapılacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :