Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The family courts and trial procedures in turkish law

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

It is not only the purpose of legal rules to defend the person, community and government which are the close concern of the family but also tradiotional rules and moral values which impact. However in our times because the increase in family problems are requiring more time to apply the rules of the general courts the knowledge and time allowed for hearings is unsufficient. For this reason special courts must be established to apply and regulate family problems. Family courts were established in 2003 where judges work together with psychologists, child educationalists and specialists in family law trials. Althought family courts have some deficiencies and unfortunataly are not found in every administrative district in our country, their establishment has been an important step for the rise of contemporary national law. Ġn this study, family courts and the trial principles in these courts will be examined.

Özet İngilizce :

Ülkemizde sosyal yapıda meydana gelen hızlı gelişmeler aile hukukundan doğan sorunlarında artmasına neden olmuştur. Sürekli artan ve karmaşıklaşan bu sorunların çözümü için yargı mercilerine müracaatlar her geçen sene daha da çoğalmıştır. Bu nedenle 2003 yılında aile hukukundan doğan sorunların çözümü için aile mahkemeleri adı altında ihtisas mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerin en belirgin özelliği sadece aile hukukuna ilişkin davalara bakmakla görevli olması, uyuşmazlıkları çözerken öncelikle taraflar arasında sulhu esas alması ve aileye ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde uzman yardımından faydalanabilme olanağının bulunmasıdır. Bu mahkemeler henüz her ilçede kurulamamış olsa da bütün illerde örgütlenmesini tamamlamıştır. Bu mahkemelerde çalışacak görevlilerin başında Aile mahkemesi hâkimleri gelir. 4787 sayılı AMK, aile mahkemelerinde görev alacak hâkimlerin atanma kriterlerini özel olarak düzenlemiş ve bazı mecburi şartlar getirmiştir. Hâkimlere yardımcı olmak üzere çalışacak olan uzmanlar henüz bütün aile mahkemelerinde yer almamaktadır. Hem bu nedenle hem de hâkimlerin uzman yardımı konusunda yeteri kadar bilgilendirilmemesi gibi nedenlerle uygulama da uzman yardımından yeteri kadar faydalanılamamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :