Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An assessment of the lisbon treaty in light of the objectives of the leaken declaration

Yazarlar :
Yazar kurumları :
General Directorate of the European Union1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

The "Laeken Declaration on the Future of the European Union" stated four primary challenging issues namely, a better division and definition of competence in the European Union, simplification of the Union‟s in-struments, more democracy, transparency and efficiency in the European Union and the constitution. In order to tackle these challenges, the Decla-ration introduced the "Convention on the Future of Europe" which paved the way for what we know as the Reform Treaty. Although the Reform Treaty received some criticisms from commentators there are several as-pects that can be stated on behalf of the Treaty. Delimitation of powers, simplification of the Treaties and legal instruments and the merger of the pillars, the adoption of co-decision as ordinary law making process, the opening of Council deliberations to the public, the involvement of the European Parliament and national parliaments in law making process, and new changes in the voting system will enhance the democratic le-gitimacy, transparency and increase efficiency of the Union.

Özet İngilizce :

Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin Leaken Deklarasyonu, AB içinde daha iyi bir yetki tanımı ve yetki paylaşımı, yasama araçlarının basit-leştirilmesini, daha fazla demokrasi, şeffaflaşma verimliliği sağlama zo-runluluğunu ve anayasayı çözülmesi gereken başlıca dört sorunlu alan olarak tespit etmiştir. Bu sorunları çare bulmak üzere Deklarasyon, bu gün Reform Anlaşması olarak bildiğimiz süreci başlatan"AB'nin Gele-ceğine İlişkin Konvansiyon" u ihdas etmiştir. Pek çok eleştiri almasına rağmen Reform Anlaşması lehinde söylenecek pek çok husus vardır. Yetkilerin sınırlandırılması, AB anlaşmaları ve yasama araçlarının basit-leştirilmesi, sütünlu yapının birleştirilmesi, ortak karar prosedürünün ge-nel karar alma yöntemi haline getirilmesi, oylama sistemindeki yeni değişiklikler, Konsey müzakerelerinin kamuya açılması, AB Parlamentosu ve ulusal parlamontoların yasama sürecine dahil edilmesi AB içinde demokratik meşruiyeti, şeffaflığı ve kurumların verimli çalışmasını artıracaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :