Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Accountability and transparency of the high judicial councils- best practices and examples

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Savcısı - PORTEKİZ1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

The Judicial Power is one of the Organs of Sovereignty and it‟s an independent power. The Public Prosecution System, according the Constitution, is part of the Judicial Power, and its professionals are magistrates, in a parallel way to judges, even if they have a hierarchy. Judges are independent and Public prosecutors are autonomous, and this double circumstance does the independency of the Courts in general. To ensure this independency, judges and Public prosecutors have respective Superior or High Councils. All professionals have the responsibility of their work in front the Society, as the judges and Public Prosecutors have. However, it‟s understandable that these ones may have a specific modus to define that responsibility taken into account the special mission: to administrate justice, including criminal justice. Even so, as they share the management of the judicial system, respective High Councils have the duty of accountability to the Community, giving to it the necessary explanations about the activities developed, the problems and the objectives they have. The HJC should also act with external and internal transparency, as a contribution to reinforce the credibility of the system, and to be fair in the internal proceedings.

Özet İngilizce :

Yargısal Güç, egemeliğin organlarından birisi olup, bağımsız bir güçtür. Anayasaya göre Cumhuriyet savcılığı sistemi, yargısal gücün bir parçası olup, hiyerarşi de olsa bu sistemin profesyonelleri, hakimlere paralel olarak magistrate hakimlerdir. Hakimler bağımsız, Cumhuriyet savcıları özerktirler ve bu iki durum genel olarak mahkemeleri bağımsız yapmaktadır. Bu bağımsızlığı sağlamak için,hâkimlerin ve Cumhuriyet savcılarının temyiz ya da yüksek konseyleri bulunmaktadır. Hâkimler ve Cumhuriyet savcıları gibi tüm profesyonellerin toplum önünde çalışma sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu kişilerin bu özel misyonu dikkate alan sorumluluğu tanımlayan belirli bir tarzları olabileceği de anlaşılmaktadır: cezai adalet dahil, adaleti yönetmek. Yine Yüksek Konseylerin, yargısal sistemin idaresini paylaştıkları gibi, ilgili geliştirilen faaliyetler, yaşadıkları problemler ve hedefleri hakkında topluma hesap verme görevleri de bulunmaktadır. Yüksek Yargı Konseyi ayrıca, sistemin güvenilirliğini güçlendirmeye katkı olarak iç ve dış şeffaflıkla hareket etmeli ve dahili davalarda adil davranmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :