Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetimde etkili bir yaklaşım: duygu yönetimi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1, Dicle Üniversitesi2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli bir sosyal sermaye ve sinerji kaynağıdır. Betimsel taramaya dayalı olarak yapılan bu çalışmanın amacı, duygu yönetimi sürecini ve özelliklerini tanımlamak ile duygu yönetiminin yönetici ve işgörenler için önemini vurgulamaktır. Çalışmada ayrıca duygu yönetiminin unsurları ve terminolojisine, örgüt sağlığı ve örgütlerde psikolojik şiddet açısından duygu yönetiminin önemine ve etkili duygu yönetim süreci için yönetici ve işgörenlere yönelik açılımcı önerilere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Emotional management is an important source of social capital and synergy in our age for intra-organizational relationships containing dissatisfaction for individuals and restricted by complicated, routinized and formalized relations. The aim of this study, which is in a descriptive scanning model, is to define the process and characteristics of emotional management and to stress on the importance of emotional management for administrators and employees. Besides, in this work, these issues are taken up: the components and terminology of emotional management, the importance of emotional management in the aspects of organizational health and psychological violence in organizations and progressive suggestions toward administrators and employees for an effective emotional management process.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :