Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Web sitelerinin çeşitli özellikleri ve eğitim kurumları web sitelerine yansımaları .

Yazar kurumları :
AKÜ Eğitim Fakültesi1, AKÜ Afyon Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayarların hemen her alanda gerçek işlevlerini göstermesi ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması internet sayesinde ortaya çıkmaktadır. Artık bilgisayarlar çok kimsenin anlamadığı ve sınırlı sayıda işler yapmakta kullanılan bir araç olmaktan çıkmış, işletme, sanayi, tıp, eğlence gibi hemen her sektörde hayatı kolaylaştıran uygulama alanları bulmuştur. Eğitim, gerek bilgisayarlardan gerekse internetten, diğer sektörlerin yararlandığından daha fazla yararlanma olanaklarına sahiptir. Bunun başlangıcı da okulların web siteleridir. Web sitelerin tasarımında ve çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesinde çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. Sitelerin yaygınlaşması, herkesin bir şey aradığında önce internette araması ve internete bağlı yaşamın her gün biraz daha artması; bu sitelerin oluşturulma ve geliştirilmesinde birtakım standartların ortaya konması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Aşağıdaki makale, internetin özgür karakterini ve kişilerin algılama çeşitliliğini bozmadan, donanım ve yazılım alanındaki gelişmelere paralel olarak web sitelerinin nasıl değerlendirildiği ve ilerde nasıl değerlendirilebileceği hakkında yapılmış olan bir çalışmadır. Amaç, öncelikle eğitimcilerin mevcut web sitelerinin geliştirilmesinde ve yeni web siteleri tasarımında bu değerlendirme ölçüt ve özelliklerinden yararlanmasıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The internet technology and advances in this technology resulted in widespread uses of computers in many areas. Computers are not used anymore to perform limited applications to which people are unfamiliar. Now, they have been used in numerous areas, such as business, industry, medicine, entertainment and so forth for variety of purposes to facilitate the life. Education is also an important area where both computers and internet can be used more commonly as compared to the other areas. The most basic use of internet in education is schools’ websites. There are studies that investigate designing and evaluating web sites. It is necessary to create standards about developing websites because the internet is the first means used to search for information. This study was conducted about how (school) websites can be and will be evaluated based on development in hardware and software technology. The purpose, first of all, is to propose a list of features and criterion educators can use to evaluate current websites and to develop new ones.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :