Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin transgenik ürünler (gdo) konusundaki bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi KKEF1, Atatürk Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Egitim Fakültesi ile Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya bölümü ögrencilerinin transgenik ürünler (GDO) hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüslerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıstır. Arastırmada tarama modeli kullanılmıstır. Bu arastırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi, K. Karabekir Egitim Fakültesi Biyoloji ve Kimya Egitimi Anabilim Dalları ile Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümlerinde 2009-2010 yılında ögrenim gören ögrenciler olusturmustur. Arastırmanın örneklemini ise, K. Karabekir Egitim Fakültesi Biyoloji ve Kimya Egitimi Anabilim Dalları ile Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümlerinin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında ögrenim gören toplam 525 ögrenci olusturmaktadır. Ögrencilerin GDO bilgisi ve görüslerine yönelik degerlerin belirlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) degerleri kullanılmıstır. Ögrencilerin GDO sorularına verdikleri cevaplar ve görüsler bölüm ve anabilim dalı, cinsiyet ve fakülte degiskenleri açısından bagımsız gruplar t testi ile sınıf düzeyi degiskenleri açısından da Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD çoklu karsılastırma testti ve Tukey HSD Homogenous Subsets'ten yararlanılarak degerlendirilmistir. Gruplar arasındaki farkın anlamlılık düzeyi belirlenmeye çalısılmıstır. Arastırma sonucunda ögrencilerin transgenik ürünler konusunda sahip oldukları bilginin yeterli olmadıgı, GDO ürünlerin kullanımı konusuna bilimsel temellere dayalı bilgiye sahip olmadıklarından dolayı temkinli yaklastıkları ve ürünleri ile ilgili bilgilendirilmeleri gerektigi sonucuna varılmıstır.

Özet İngilizce :

This study was conducted with the aim of determination of level of information and opinion of students of Ataturk University, Kazım Karabekir Education Faculty and Science Faculty, Biology and Chemistry departments, about transgenic products (GMO), in Erzurum province. Scanning model was used in the study. Universe of this study consists of students from K. Karabekir Education Faculty and Science Faculty, Biology and Chemistry Departments, through the term 2009-2010. The sample of the study involves 525 students from the above mentioned departments, in 1st, 2nd, 3rd, and 4th grades. Frequency (f) and percentage (%) values were used for determination of information and opinion of students about GMO. Students' answers to GMO questions and opinions were evaluated with independent group t test for department and major, sex, and faculty variables, while one way ANOVA, Tukey HSD multiple comparison and Tukey HSD homogenous subsets were used to compare the answer and opinions for grade level variables. It is tried to determine whether differences between groups were significant. Results of the studies suggest that (i) students do not have enough knowledge about transgenic products, (ii) they tend to be dignified about usage of GMO products due to a lack of scientific based information, and (iii) we need to inform them about GMO products.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :