Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de türk müziği nazariyatı ve solfej dersine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumlarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Türk müziği eğitimi veren konservatuvarlar, eğitimciler ve öğrenciler için Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej dersi gerek ders içeriği, gerekse öğrencilerin diğer derslerindeki başarılarını etkilemesi dolayısıyla büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma konservatuvarların Türk Sanat Müziği Bölümleri/Anasanat dallarında verilmekte olan, Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej dersine ilişkin öğretmen ve öğrenci tutumlarını belirlemek, dersin daha verimli yürütülebilmesi için öneriler geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla öğretmen ve öğrencilere anket formu hazırlanarak uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi için random yöntemiyle belirlenen, Türkiye’de Türk müziği eğitimi veren üniversiteler arasından, öğrenciler için üç üniversite, öğretmenler için belirlenen dört üniversite belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda eğitimci ve öğrencilerin derse yönelik tutumlarının olumlu olduğu, derse değer verdikleri, bununla birlikte dersin işleyişine yönelik önemli tespitlerde bulundukları anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkish Music Theory and Solfege Course has a great importance for conservatories that has Turkish Music training, educators and students in account of both content of the course and effects on the success of the students in other courses. This study has been prepared so as to define the approach of educator and students relating to Turkish Music Theory and Solfege Course and to offer suggestions to be able to perform the course more efficiently. For this purpose, a public survey was prepared and applied to educators and students. Three universities for students and four universities for educators were conditioned among the universities that have Turkish Music training and that were determined by random method in field of the search. At the end of the study; it is understood that attitudes of educators and students to the course are positive, they set a high value on course nonetheless they make good findings about performing of the course.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :