Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler dersi okuma çalışmalarında yönlendirilmiş okuma-düşünme aktivitesinin okuduğunu anlamaya etkisi

Yazar kurumları :
Karahisar İşitme Engelliler İÖO Afyonkarahisar1, 60. Yıl İÖO Konya2
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Çocukların okula başladığı yıllardan itibaren okuma etkinliği sınıfların düzeyine göre farklılaşmaktadır. Okulun ilk yıllarında okumayı öğrenen çocuklar daha sonra metinlerin ve ders içeriklerinin değişmesinden dolayı artık öğrenmek için okumaktadırlar. İlköğretim ikinci kademesinden itibaren farklılaşan okuma işi çocukların en üst seviyede bilgi edinebilmeleri için okuma stratejilerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Çocukların bundan sonraki akademik yaşamlarında çoğunlukla öğrenmek için okuma yapacakları dikkate alındığında bu gereklilik daha iyi anlaşılmaktadır. Bu araştırmada, İlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi alanına yönelik okuma çalışmalarında Yönlendirilmiş Okuma-Düşünme Aktivitesinin Okuduğunu Anlamaya etkisi incelenmektedir. Araştırmada öntestsontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. t Testi sonuçlarından elde edilen verilere göre yönlendirilmiş okuma-düşünme aktivitesinin, 5. sınıf öğrencilerinde, Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili metinleri okuduğunu anlamada etkili olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

Beginning from the years that children start school, reading activity differs according to the levels of the classes. While the children learn to read in the beginning of the school years, they later read to learn as passages and subject contents change. Beginning from second level of primary education, the change of reading issue makes using reading strategies obligatory for children to get the maximum level of informational input. Considering that children will read mainly to learn during their further learning, this necessity will be better understood. In this study, effect of directed reading-thinking activity in fifth grade Social Sciences comprehensive reading activities is examined. For the research, Pre-test / after-test with control group experimental pattern was used. Based on the data collected by ttest, directed reading-thinking activities has been found to be effective on fifth grade passage reading about Social Sciences

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :