Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının kendilerini geliştirme isteklerinin değerlendirilmesi (afyonkarahisar il örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenlerinin kendilerini geliştirme isteklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Sınıf Öğretmenlerinin mesleki gelişim istekleri cinsiyet ve kıdem farkları göz önünde bulundurularak öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmada Afyonkarahisar İl merkezinden ve merkeze bağlı beldelerden rastgele seçilen 94 sınıf öğretmenine ve Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında okuyan rastgele seçilen 34 son sınıf öğrencisine uygulanan ölçek sonuçları yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara uygulanan t testi sonuçlarına göre; öğretmenlerin kendilerini geliştirme istekleri cinsiyetleri açısından öğretmen görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bulgulara uygulanan anova testi sonuçlarına göre ise; öğretmenlerin kendilerini geliştirme istekleri kıdemleri açısından öğretmen görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Aynı ölçek Sınıf Öğretmenliği son sınıf öğrencilerine de uygulanmış ve öğretmenlerin ölçekteki maddelere verdikleri cevaplarlarla karşılaştırılmıştır. Bulgulara uygulanan t testi sonucuna göre; sınıf öğretmenlerinin kendilerini geliştirme istekleri öğretmen ve öğretmen adayı arasındaki değerlendirmede .05 düzeyinde öğretmen adayları lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Anahtar

Özet İngilizce :

This study aims to determine the desire of primary school teachers’ self improvement. In this study, desire of primary school teachers’ self iprovement are commentated attention to their gender and priority according to teachers’ opinion.94 primary school working within the borders of Afyonkarahisar and depend of town, and 34 graduate student of Educational Faculty assisted the survey with their views in the process of gathering data. According to the t-test scores applied to the findings teachers’ views regarding the has not significance value of .05 difference when their genders are taken into acconunt. According to anova test scores applied to the findings teachers’ views regarding the has significance values of .05 difference when their priority are taken into account. Same measure is performed to 34 4th students of Educational Faculty and compare primary school teachers’view. According to t test scores applied to the findings teachers’viewa regarding the has significance values of .05 difference. This siginificance difference in favor of 4th student of Educational Faculty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :