Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öğretme-öğrenme sürecine ilişkin inançlarının yapılandırmacılık açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersine yönelik öğretme-öğrenme inançlarını yapılandırmacılık açısından incelemektir. Araştırma nitel desenlerden fenomenoloji ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2008–2009 öğretim yılında 15 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri, yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. İçerik analiziyle analiz edilen veriler, oluşturulan temalar ve doğrudan alıntılar yoluyla sunulmuştur. Araştırma sonucunda; dokuz öğretmenin öğretmen merkezli anlayıştan öğrenci merkezli anlayışa geçiş aşamasında olduğu, beş öğretmenin öğrenci merkezli anlayışı benimsediği ve bir öğretmenin ise öğretmen merkezli anlayışı sürdürdüğü ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre, fen ve teknoloji dersinde sınıf öğretmenlerinin çoğunun, yapılandırmacılığı tam anlamıyla uygulamaya yansıtamadığı görülmüştür. Bu öğretmenlere, yapılandırmacılığa ilişkin kuram ve uygulama boyutlarını içeren bir hizmet içi eğitim verilebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine primary school teachers' beliefs on teaching-learning processes in science and technology course which is offered in the 4-5th grade primary school curriculum. The study was designed as a qualitative phenomenological study. Participants were 15 primary school teachers who were teaching 4th or 5th graders during the 2008-2009 academic year. Data were collected through semi-structured interviews. Content analyses were conducted in order to generate themes and quotations were used to support findings. Results of the study indicated that nine teachers were in the stage of transition from teacher-centered approach to student-centered approach. Only five teachers showed evidence that they used a student-centered approach while teaching and one teacher presented ideas of teacher-centered approach. Results indicated that most of the participants in this study were not practicing based on constructivist teaching philosophy in science and technology course. Professional development programs, which emphasize constructivist teaching philosophy and practices, should be available for primary school teachers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :