Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rus eğitiminde batılılaşma çabaları ve reformlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Rusya’nın Batılılaşmasının eğitim alanı ana hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tarihte mucizelerden ziyade normal gelişimi yakalamak önemlidir. Rusya’da herşeyin Büyük Petro ile başladığı anlatılır. Oysa tarihi olayları iyi analiz ettiğimizde Petro’nun Rus Batılılaşmasında önemli bir kişi olduğu, ama herşey olmadığı ortaya çıkmaktadır. Petro’dan önce Batılılarla Rusya’nın önemli ilişkileri olmuştur ve Rusya’da Batılılaşmaya hazır bir zemin oluşmuştur. Büyük Petro ve ondan sonra gelen kadın yöneticiler çağı (18.yüzyıl), Rusya’nın Avrupa ile bütünleşme ve kaynaşmasının başladığı dönemdir. Çok yönlü bir Batılılaşma başlamıştır. Bu hareket 19.yüzyılda da devam etmiş ve Batıdaki olumlu ve olumsuz her gelişme Rusya’da da yankı bulmuştur. 18.yüzyıl sonunda bir dünya devleti olan Rusya, 19.yüzyılda bilim ve sanat hareketlerinden sanayileşme alanına kadar dünyanın lider devletlerinden biri olmuştur. Ancak 20.yüzyıl başlarındaki Ekim Devrimi ile Rusya Batı dünyası ile karşıt konuma geçmiş, II.Dünya Savaşından sonra Batıdan kopma tamamen netleşmiştir. Aradan yüzyıla yakın zaman geçmesine rağmen, Batı ile Büyük Petro zamanında kurulan yakın ve hatta içiçe ilişkiler bir daha kurulamamaktadır. Bu makalede Rus eğitiminin Batılılaşması yüzyıllar temelinde ve orada da önemli yöneticiler dönemleri alt başlıklar

Özet İngilizce :

In this article, westernization of Russian education tried to evaluate within its outlines. In the history it is more important to archive normal development instead of miracles. It is told that every modern development start with Peter the Great in Russia. When we analyze with all aspect it is clear that Peter the Great was an important person in westernization of Russia but not everything. Before Peter the Great there were many important relationships between West and Russia and background for westernization took shape in Russia. In the Age of Peter the Great and other Empresses Period (18th century) Russia started to integrate and unite with Europe. Westernization in all areas was started. This movement continued during the 19th century and every positive and negative development in Europe echoed in Russia at the same time. Russia has become a world state in the 18th century, and as a world state it had a leading role in science, art and industrialization in the 19th century. But in the beginning of 20th century with the October revolution Russia came in an opposite position with Europe, after the World War II separating from West became clear. In spite of centuries past, tight and friendly relationship within Russia and Europe from the time of Peter the Great cannot be built. In this article westernization of Russian education is examined in the eighteenth, nineteenht and twentieht centuries and important periods are described in subdivisions. 20th century is examined as Tsarist period, Soviet period and After Soviet period.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :