Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algıları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.

Yazar kurumları :
G.Ü. İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesi için “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”ni geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini, Ankara ili merkez 8 ilçesine bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 400 öğretmen oluşturmuştur. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik analizleri kapsamında öncelikle açıklayıcı (explanatory) faktör analizi ve madde analizi çalışmalarına yer verilmiş; son olarak doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı %65.7’dir. Ölçeğin genelinin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda 33 maddeden oluşan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this research is to develop “The Scale for Determining Preschool Teachers’ Self-Efficacy Perception About Preparation for Reading and Writing Activities” in order to determine teachers’ self-efficacy perception about preparation for reading and writing activities. The sample of the study consisted of 400 teachers working at the preschool educational institutions in the 8 central districts of Ankara. Firstly, explanatory factor analyses and item analyses and then confirmatory factor analyses have been carried out for validity and reliability analyses of the scale. Total variance of the scale was 65.7%. The internal consistency of Cronbach coefficient Alpha used for the validity of the scale was calculated as .89. At the end of the analyses, “The Scale for Determining Preschool Teachers’ Self-Efficacy Perception About Preparation for Reading and Writing Activities” that consists of 33 items was acquired.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :