Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi egitimi ögretmen adaylarının mesleki benlik saygıları

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Saglık Hizmetleri MYO1, İnönü Üniversitesi Saglık Hizmetleri MYO2
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, okul öncesi egitimi ögretmen adaylarının mesleki benlik algılarının mezun olunan lise türü, yüksekögretim programı tercih sırası, sınıf düzeyi ve ailede ögretmen olma durumu degiskenleri açısından degerlendirilmesi amaçlanmıstır. Arastırma, Ankara'daki Gazi Üniversitesi, Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültelerinin Okul Öncesi Ögretmenligi Anabilim Dalları'nda ögrenim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sınıf ögrencisi toplam 212 kız ögrenci üzerinde yürütülmüstür. Mesleki benlik algılarını degerlendirmek üzere Arıcak (1999) tarafından gelistirilen "Mesleki Benlik Saygısı Ölçegi" uygulanmıstır. Ögrencilere iliskin mezun olunan lise türü, yüksekögretim programı tercih sırası, sınıf düzeyi ve ailede ögretmen olma durumu ile ilgili bilgileri elde etmek için "Kisisel Bilgi Formu" kullanılmıstır. Verilerin analizinde, t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıstır. Arastırma sonucunda; mezun olunan lise türü, yüksekögretim programı tercih sırası, sınıf düzeyi ve ailesinde ögretmen olup olmaması degiskenlerinin, mesleki benlik saygısı ölçeginden aldıkları puanlar üzerinde istatistiksel açıdan önemli bir farklılıga neden olmadıgı saptanmıstır (p>.05).

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to investigate the professional self-perceptions of the pre-school teacher candidates in terms of the variables, which are type of graduated high school, the order of preference of the higher education program, class level, whether there exists a teacher in the family. The research was carried out on 212 schoolgirls who are third-year and fourth-year students and study at the Department of Preschool Teacher Education of the Faculty of Education in Gazi University, Middle East Technical University, Ankara University and Hacettepe University in Ankara. To evaluate the professional self-perceptions, "The Scale of Professional Self-Respect" developed by Aricak (1999) was applied. Information about the variables in question regarding students was obtained by "Personal Information Form". In the analysis of the data, t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) was used. According to the results of the research, it was found that type of graduated high school, the order of preference of the higher education program, class level and whether there exists a teacher in the family had not cause any statistically significant difference on the scores obtained from The Scale of Professional Self-Respect.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :