Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler-1

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Sıfır- altı yaş dönemini kapsayan okul öncesi dönem, insan gelişiminin kapsam, hız ve nitelik açısından en yoğun olduğu dönemdir. Okul öncesi dönemde, bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri açısından son derece önemli ve geleceği belirleyen özellikler kazanılmaktadır. Bu dönemde çocuğun kazandığı becerilerden biri de erken akademik becerilerdir. Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler, okuma yazma becerilerini ve matematik becerilerini kapsamaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu tüm sosyal ilişkiler, çevresindeki uyarıcı materyaller, çocuğun bu materyallerle nitelikli olarak etkileşimde bulunması ve aldığı kaliteli eğitim erken akademik becerileri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Erken akademik beceri eğitimi, çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyini arttırmakta ve ileri akademik becerilerinde çok daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle, erken akademik becerilerin desteklenmesinde anne babalara ve eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, okul öncesi dönemde erken akademik becerilerin kapsamı, okuma yazma becerileri ve matematik becerilerinin özellikleri ve bu becerileri etkileyen temel beceriler tartışılarak anne babalara ve alanda çalışan eğitimcilere öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitimi, erken akademik

Özet İngilizce :

Preschool period, covering 0-6 years of age, is the most intensive period of human development in terms of speed and quality. In this period, extremely important characteristics under the framework of physical, social, emotional, cognitive and language development are attained. One of the skills acquired during this period is the children’s early academic skills. Academic skills within preschool period include early literacy skills and math skills. Children’s social interactions, the environment and the stimulus materials around them, quality of interaction with these materials and the education given have all been found to have effect upon early academic skills. Early academic skills training, increases the level of children’s school readiness and provides much more success at advanced academic skills. Therefore, parents and educators have important responsibilities in fostering early academic skills. Starting from this standpoint, in this study it is aimed to discuss the scope of early academic skills during preschool period, literacy skills and characteristics of math skills, and basic skills that affect these skills with suggestions for parents and educators.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :