Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma okul öncesi dönem çocuklarının davranış problemlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Giresun il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarına ve ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Giresun ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 75. Yıl Anaokulu, Kız Meslek Lisesi Anasınıfı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu Anasınıfı ve Aksu Seka İlköğretim Okulu anasınıfına devam etmekte olan 119 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anasınıfı öğretmenleri tarafından her bir çocuk için “Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. “Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği”, Kanlıkılıçer(2005) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırma sonucunda çocukların davranış sorunları üzerinde öğretmenin yaşı, öğretmenlerin mezun oldukları okul türü, öğretmenlik statülerinin önemli bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Kardeş sayısının, annenin ve babanın öğrenim düzeyinin ise çocukların davranış sorunları üzerinde önemli bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This research was conducted to determine the behavioral problems of preschoolers. The research was in the scanning model. The universe of the research consisted of the children attending the kindergartens administered by the Ministry of Education and the kindergartens of the primary schools in the Centrum of Giresun. The sample of the research consisted of 119 children attending 75. Yıl Kindergarten, the Kindergarten of Vocational School for Girls, the Kindergarten of Cumhuriyet Primary School and the Kindergarten of Aksu Seka Primary School administered by the Ministry of Education. The data of the research was collected by the kindergarten teachers using “Scanning Scale of the Behavioral Problems in Preschool Education” for each child. This scale was adapted to Turkish by Kanlıkılıçer (2005). Consequently, it was found out in the research that the age of the teacher, the type of the school the teachers graduated and the status of the teacher made a significant difference on the behavioral problems of the children but the number of siblings and parents’ level of education didn’t make a significant difference on the behavioral problems of the children.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :