Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul müdürlerinin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın amacı, müdürlerin mesleklerini yürütürken ihtiyaç duydukları ögrenme ihtiyaçlarını belirlemeye çalısmaktır. Arastırmada tarama modeli kullanılmıstır. Arastırmanın evrenini, 2010–2011 egitimögretim yılında stanbul li Asya yakasında bulunan ilk ve ortaögretimde çalısan okul müdürleri olusturmaktadır. Örneklemini ise evrenden "rastlantısal örneklem" yöntemi ile seçilen Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde görev yapan 185 ilk ve ortaögretim müdürü olusturmaktadır. Arastırma nicel bir arastırma olup, veriler Kajs, Decman, Cox, Wilman ve Ramon (2002) tarafından gelistirilen 31maddelik bir liste ile toplanmıstır. Listeyle elde edilen veriler, frekans, yüzde, Mann Whitney "U" testi, Kruskal wallis testi ile çözümlenmistir. Müdürlerin Liste'de belirtilen ögrenme ihtiyaçlarına iliskin maddelere katılımları genel olarak "yüksek" ve "orta" düzeyde olmustur. Müdürler, görevlerine iliskin, orta ve yüksek düzeyde ögrenme ihtiyacı içinde bulunduklarını ifade etmislerdir. Müdürlerin ögrenme ihtiyaçlarına iliskin görüsleri arasında, cinsiyet, kıdem, egitim ve okul türü degiskenine göre anlamlı farklılıklar bulunmustur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine professional learning needs of school principals. Descriptive method was applied. The universe of the study is the principals who work at primary and secondary schools in Asian part of Istanbul Province in the academic year of 2010-2011. The sampling of the study is the 185 primary and secondary school principals who were chosen by "randomly sampling" method in Kadıköy, Kartal, Maltepe and Üsküdar townships. The study was carried out quantitively and data were collected with a list 31-item-list developed by Kajs, Decman, Cox, Wilman and Ramon (2002) with their written permission. The data that collected with the list was analyzed with frequency, percentage, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis. Participation of the principals to the items on the list generally "high" and "medium" level. The principals feel high and medium level professional learning needs. There are also significant difference between the needs of them according to their sex, length of service, education and school type.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :