Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenlerin başkalarıyla etkileşim kurabilecek, sosyal açıdan kabul edilebilir olan davranışlara sahip olması oldukça önemlidir. Bu davranışlar, genel olarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği, Matematik Eğitimi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği lisans programlarına devam eden 222, 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilere ait sosyo-demografik özelliklere ilişkin bilgi edinmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu ile Sosyal Beceri Envanteri (Yüksel, 2004) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ölçeğin alt bölümleriyle bazı faktörler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Özet İngilizce :

It is very important for teachers to have behaviors which may interact with others and are acceptable in social aspect. These behaviors are generally termed as social skill. The aim of this research is to investigate the social skill levels of teacher candidates in the aspect of various variables. 222 4 th grade students who are educating in license program of Primary Education Department Pre-School Education Teaching, Social Studies Education Teaching, Mathematics Education Teaching and Science Education Teaching in Buca Faculty of Education in University of Dokuz Eylül constitute the sample of this research. In this research, with a view to obtain information related to socio-demographic characteristics, Personal Data Form and Social Skill Inventory are used as data collection tools. As a consequence of research, there are meaningful relations between the subparts and some factors of the scale.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :